Steun voor behoudsactie Rubenslaanschool

  Zonder foto

Utrecht - De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, heeft in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad haar zorgen uitgesproken over de voorgenomen sloop van de Rubenslaanschool in Utrecht. In de afgelopen tijd hebben buurtbewoners zich nadrukkelijk uitgesproken voor behoud van deze school. Tevens is er een voorstel gedaan voor een herontwikkeling van het pand. "Wij steunen deze oproep en hebben de gemeenteraad van Utrecht verzocht om in te zetten op behoud van het schoolgebouw."

De Rubenslaanschool is met haar strakke vormentaal en typische materiaalgebruik een zeer goed voorbeeld van naoorlogse scholenbouw. De school is ontworpen door de bekende naoorlogse architect Piet Dingemans. Het is gebouw is bijzonder vanwege haar uitzonderlijk gaaf behouden karakter en de ligging bij de entree van de wijk, aldus het genootschap.

Enkele jaren geleden heeft de gemeente Utrecht uitvoerig onderzoek gedaan naar het naoorlogse erfgoed in de stad. In het in 2016 gepubliceerde rapport zijn enkele bijzondere panden uit deze periode gepresenteerd en geeft de gemeente duidelijk aan dat er twee zeer waardevolle wijken uit de wederopbouw in Utrecht zijn. Het betreft De Kromme Rijn en de Halve Maan. Deze wijken vallen op door hun (landelijk gezien) zeer hoogwaardige stedenbouw, architectuur en groenvoorzieningen. Tot op heden zijn deze wijken ook zeer gaaf behouden. 

"Na de vaststelling van het rapport is een groepje panden aangewezen tot monument. Dit betreft onder andere de Stadionflat en enkele bijzondere naoorlogse bouwprojecten van Gerrit Rietveld. De gemeente heeft echter nooit de stap genomen om de twee bijzondere wijken de status van gemeentelijk beschermd stadsgezicht te geven. In deze gebieden is sloop en verminking van gebouwen nog zeer eenvoudig, zoals de huidige discussie laat zien."

"De Rubenslaanschool dient volgens de gemeente gesloopt te worden om in de toekomst te kunnen beschikken over een strategische onderwijsreserve. Indien nodig kan er t.z.t. hier een school komen. Dit gegeven - en het feit dat is aangetoond dat de benodigde reserve twijfelachtig is - laat zien dat een snelle sloop onnodig is", stelt de stichting. "Wij hebben de gemeenteraad dan ook verzocht om op de rem te trappen en de tijd te nemen om onderzoek te doen naar behoud en hergebruik van de school. Tevens dient er onderzoek te worden gedaan naar bescherming van de genoemde wijken als beschermd stadsgezicht."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden