Ook Socrateslaan stadsboulevard

  Zonder foto

Utrecht - Evenals de ’t Goylaan wordt ook de in het verlengde liggende Socrateslaan binnenkort omgewerkt tot stadsboulevard met één rijstrook per richting, een groene middenberm met dubbele bomenrij en vrijliggende fietspaden. 

Door Paul Hustinx

Al direct bij de aanpak van de 't Goylaan hadden bewoners van de Socrateslaan om een gelijke behandeling gevraagd, maar door beperkte capaciteit bij de gemeente kon hun wens niet direct worden gehonoreerd. Ook stond de Westelijke Stadsboulevard net iets eerder in de planning. 

Bij de ’t Goylaan ging niet alles in één keer goed, maar de lessen hiervan worden meegenomen in het nieuwe project. Als de Socrateslaan ook klaar is, denkt men het verkeer met ‘dynamisch verkeersmanagement’ beter te kunnen reguleren, wat de doorstroom ten goede komt. 

Het stuk Beneluxlaan tussen Socrateslaan en Europaplein wordt nog niet omgebouwd, omdat de toekomst hiervan later in het kader van het grootschalig nieuwbouwproject Merwedekanaalzone wordt meegenomen. Over de plannen voor de Socrateslaan wordt reeds met aanwonenden gesproken. In het vierde kwartaal van dit jaar moet er een Integraal Programma van Eisen alsmede een Functioneel Ontwerp op tafel liggen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden