Samenhangend OV

  Zonder foto

Utrecht - De gemeente werkt aan een samenhangend systeem van openbaar vervoer, waarbij aanvullende vervoerssystemen optimaal worden ingepast in de hoofdstructuur van het OV. Concrete aanleiding hiervoor is de eerder afgesproken toekomstige inrichting van het OV volgens het Wiel-met-Spakenmodel: meerdere knooppunten, snelle lijnen rondom de stad en verfijningen stadinwaarts. 

Door Paul Hustinx

Deze situatie maakt het OV voor veel reizigers interessanter, maar maakt de afstand tot een halte soms ook groter. Om het systeem even aantrekkelijk te houden, moeten er aanvullende vervoerssystemen komen met goede aansluiting op het hoofdnet. Dat vraagt tevens om een gemeentelijke visie op de sociale functie van het OV met als uitgangspunt dat er niemand tussen wal en schip mag vallen. 

Vanaf 2023 neemt de gemeente ook de Regiotaxi over van de provincie. Mede hierdoor denkt men het doelgroepenvervoer efficiënter te kunnen organiseren. In de nieuwe situatie wil men het gebruik van OV ook actief gaan stimuleren. Verder wil Utrecht het aantal bussen op de binnenstadsas verminderen door alternatieve routes aan te bieden naar CS of naar een ander knooppunt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden