Volle steun voor wervenplan

  Zonder foto

Door Paul Hustinx

Utrecht - Werd de gemeente enkele jaren geleden nog bedolven onder kritiek voor haar aanpak van de historische werven in het centrum, de ‘wal- en kluismuren’, het nieuwe plan van aanpak kreeg afgelopen week volledige raadsbrede steun. 

De nieuwe werkwijze behelst onder meer een samenhangende aanpak van alle elementen in het gebied en vraagt daarmee om grondige samenwerking met alle betrokken beheerders en eigenaren. Om dit laatste extra te onderstrepen nam de raad een wijzigingsvoorstel aan om alle eigenaren tevens te betrekken bij het benoemen en instrueren van een onafhankelijke adviescommissie rondom de complexe eigendomsverhoudingen op deze plekken en bijhorende rechten en plichten en hen ook als  gerechtigde ontvangers van advies aan te merken. 

Tevens werd vanuit de raad aandacht gevraagd voor mogelijke bestemmingen voor de vele recent ontdekte ‘spookkelders’, eerder niet bekende kelders die niet eenduidig bij een bepaald pand behoren. Een motie hierover waarin tevens werd gespeculeerd over culturele of maatschappelijke bestemmingen voor de kelders, haalde het niet, maar het punt was wel geagendeerd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden