Utrecht krijgt slavernijmonument

Utrecht krijgt slavernijmonument

  Zonder foto

Door Paul Hustinx

Utrecht - De gemeenteraad van Utrecht heeft met een ruime meerderheid van 43 zetels middels een motie gevraagd om een slavernijmonument in de stad. Dit zou in 2023, 150 jaar na de afschaffing van de slavernij, moeten worden geïnstalleerd. Ideeën hiervoor bestaan al langer, maar wethouder Voortman zei eerder steeds dat zij liever eerst de uitkomsten van nog lopend onderzoek naar de rol van Utrecht bij de slavernij wilde afwachten alvorens hierover te beslissen. 

De raad vond het echter te belangrijk en onomstreden om nog langer te wachten. De wens wordt ook breed gedragen in de stad, onder andere bij de organisatoren van Keti Koti Utrecht. De onthulling in 2023 zou ook tijdens Keti Koti, op 1 juli, moeten plaatsvinden. Ook wordt in de motie gevraagd om in 2023 samen met de stad een stadsbreed herdenkingsjaar te organiseren met tentoonstellingen, voorstellingen, debatten en lessen op school rondom het thema slavernij. 

Wethouder Voortman wilde nog steeds graag de resultaten van het slavernijonderzoek meenemen bij het ontwerp voor een monument, maar aangezien deze begin 2021 bekend zijn, en het monument pas in 2023 gereed hoeft te zijn, kon ze de motie zonder meer overnemen. De raad stemde verder nog over een groot aantal andere moties aangaande discriminatie, de meeste op initiatief van partij DENK. De raad vroeg zo ook om een onafhankelijk onderzoek naar institutioneel racisme binnen de gemeente Utrecht. Wethouder Voortman stelde voor om de omvang hiervan in de hand te houden door te focussen op bepaalde deelkwesties.  

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden