Taak STUW bijna voltooid, hoe verder met wereldmuziek in Utrecht?

Taak STUW bijna voltooid, hoe verder met wereldmuziek in Utrecht?

  Zonder foto

Door Paul Hustinx 

Utrecht - Onlangs verscheen het advies over de verdeling van de beschikbare kunstsubsidiegelden over de vele meedingende instellingen. Eén instelling ontbrak in de rij van aanvragers, de Stichting Utrecht Wereldmuziek (STUW), opgericht na de sluiting van podium RASA. Maar zo vreemd is dit niet, want STUW was altijd al bedoeld als tijdelijke organisatie om bestaande podia te ondersteunen bij het programmeren van wereldmuziek. Het beoogde eindpunt hiervoor was ook 2021, het begin van de nieuwe ‘cultuurperiode’ waarin ‘inclusie’ centraal zou staan. Hoe staat het 4 jaar na de oprichting van STUW met de wereldmuziek in Utrecht en kunnen de podia ermee verder zonder subsidie via STUW? 

Komend najaar zal STUW haar werkzaamheden evalueren en aanbevelingen doen voor de toekomst. Nu kan in elk geval dit worden gezegd: STUW heeft een netwerk opgezet van organisaties en artiesten rondom wereldmuziek, gericht op kennis- en ervaringsuitwisseling, en het genre wordt inmiddels door verschillende podia en festivals aangeboden, waaronder TivoliVredenburg, Podium Hoge Woerd, EKKO en Le Guess Who. “Er worden mooie stappen gezet, maar we zijn er nog niet”, zegt STUW-voorzitter Sanne Scholten. 

Bij zo’n netwerk kost het bijvoorbeeld enige tijd voordat iedereen elkaar weet te vinden. Een uitspraak over de hoeveelheid wereldmuziekconcerten vindt Scholten moeilijk, gezien de vele cross-overs die er nu zijn. Zij praat liever over ‘een breder aanbod dat vanuit verschillende achtergronden wordt herkend’. Dan ziet zij groeiende concertaantallen. Scholten denkt dat de concerten ook zonder STUW-subsidie verder kunnen, want het geld gaat niet zozeer zitten in ‘artiesten van ver’ - die zijn er bij alle genres -, maar meer in de werving van nieuw publiek en het meenemen van bestaand publiek naar iets nieuws. 

Overigens hoopt STUW haar bestaan door inzet van in coronatijd niet gebruikte subsidie nog een halfjaartje te kunnen verlengen om zo haar taken optimaal te kunnen afronden. TivoliVredenburg heeft inmiddels een label ‘world’ geïntroduceerd om de concerten beter vindbaar te maken voor wie vanuit dit begrip zoekt. Programmeur Hanno Tomassen denkt dat er inclusief snij- en raakvlakken eerder meer dan minder gebeurt op dit terrein dan ‘in de hoogtijdagen van RASA’, ‘pluriformer’, ‘op talloze plekken’ en meer vanuit contact met de vele nationaliteiten in Utrecht opgezet. Vanuit de klassieke begrip ‘wereldmuziek’ kan dat wellicht anders lijken, ‘maar dat kan ook sentiment zijn’ door het verdwijnen van RASA en een eventueel ‘thuisgevoel’ aldaar, aldus Tomassen. 

Dit laatste acht hij ‘onvervangbaar’, maar ‘de vraag is of dat erg is’. Hij verwacht na opheffing van STUW geen grote gaten, want ‘ik zie op meerdere plekken dingen ontstaan, ook los van STUW’.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden