Plastic in toekomst 'nascheiden'

  Zonder foto

Utrecht - De gemeente wil stoppen met het gescheiden inzamelen van plastic-, blik- en pakafval zoals dat in veel wijken al enige tijd plaatsvindt. Niet omdat men de scheiding niet belangrijk vindt, maar omdat een proef heeft uitgewezen dat machinale scheiding achteraf uit restafval grotere hoeveelheden herbruikbaar materiaal van deze stoffen oplevert. Het scheidingsrendement van de voor de stad minus Leidsche Rijn gebruikte nascheidingsinstallatie ligt inmiddels op 51%, terwijl uitsluitend bronscheiding, zoals dat de laatste tijd in Vleuten-De Meern werd toegepast, 28% herbruikbaar materiaal opleverde.

Door Paul Hustinx

In de overige wijken lag dit percentage zelfs op maar 14%, wat vooral een gevolg lijkt van het feit dat men niet overal met kliko’s kan werken en mensen het afval zelf naar een afvalbak moeten brengen. Het plan om volledig op nascheiding over te gaan moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad die het pas na de zomer zal bespreken. En dan nog zal de gescheiden plasticinzameling slechts stapsgewijs worden afgeschaft gedurende 2021 en 2022. 

Zijn bewoners nog wel te motiveren om hun plastic afzonderlijk aan te leveren als al besloten is op nascheiding over te gaan en het afval in het grootste deel van de stad ook reeds nagescheiden wordt? Volgens gemeentewoordvoerder Matthijs Keuning is dit zeker nog nuttig omdat de capaciteit van de huidige scheidingsmachine nog te beperkt is om al het scheidingswerk te moeten doen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden