Corona verandert ruimtelijke strategie niet

  Zonder foto

Door Paul Hustinx

Utrecht - Onlangs stelde de gemeenteraad de ruimtelijke strategie voor de periode tot 2040 vast. Deze behelst onder meer opvang van de groei door verdichting in de bestaande stad en rond knooppunten, alsmede prioriteit voor fiets, ov en deelauto boven eigen autogebruik. Twee partijen, PVV en Stadsbelang, vroegen zich af of het idee van een ‘compacte vitale stad’ gezien de aanhoudende corona-pandemie houdbaar blijft nu woontorenliften ‘bronnen van besmetting’ blijken en het ov leeg rondrijdt. Zij bepleitten uitstel van vaststelling. 

‘Al die mooie agglomeratievoordelen zijn nu opeens nadelen’, aldus PVV’er Van Déun, zich beroepend op recente wetenschappelijke adviezen. Echter, onder het motto ‘corona duurt niet eeuwig’ steunden de overige fracties het uitstelverzoek niet. Wel suggereerde GroenLinks de kantorenbehoefte opnieuw na te gaan en werd een motie overgenomen om de uitwerking van het hoogbouwidee nog eens vanuit verschillende gezichtspunten te bezien om onverwachte problemen te voorkomen. Ook een voorstel tot groene ruimte binnen 300 meter van elke woning had ruime steun.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden