Online bijeenkomst voor Utrechters met financiële problemen

  Zonder foto

Utrecht - Veel mensen zitten zonder werk of hebben plotseling minder inkomen als gevolg van de coronacrisis. Dit kan snel zorgen voor financiële problemen. Daarom biedt welzijnsorganisatie U Centraal sinds deze maand regelmatig de online bijeenkomst 'Financiën bij een lager inkomen door corona’ aan. De bijeenkomst duurt 1,5 uur en is bedoeld voor inwoners van Utrecht die door de crisis geldzorgen hebben.

Het verlies van werk of inkomen leidt bijna altijd tot veel lagere maandelijkse inkomsten, terwijl de vaste lasten zoals huur, hypotheek en verzekeringspremies gewoon betaald moeten worden. Ondanks een hulppakket van de overheid dreigt een groot aantal mensen in financiële problemen te raken. Voor die mensen organiseert U Centraal een online bijeenkomst. Hierin krijgen zij informatie die helpt om grip te houden op hun financiële situatie. Er wordt onder andere antwoord gegeven op de volgende vragen: Hoe krijg ik een goed overzicht van mijn inkomsten en uitgaven? Op welke manieren kan ik bezuinigen op mijn uitgaven? Voor welke landelijke en gemeentelijke regelingen kan ik aanmerking komen?

Deelnemers geven aan dat het, naast het opdoen van kennis, ook fijn is om ervaringen uit te kunnen wisselen met mensen die zich in dezelfde situatie bevinden. Ook na de bijeenkomst kunnen deelnemers nog bij U Centraal terecht voor vragen of hulp.

De inhoud van de bijeenkomst wordt ook aangeboden in de vorm van een e-learning-module. Deze online module kan op ieder moment individueel gevolgd worden.

Deelname is gratis. Aanmelden voor zowel de bijeenkomst als de e-learning kan via www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen of 06 – 23 33 58 93. Er staan online bijeenkomsten gepland voor 23 juni, 7 juli en 21 juli. Na aanmelding krijgen deelnemers per e-mail een instructie hoe de online bijeenkomst in zijn werk gaat. Er kunnen maximaal 10 personen tegelijk deelnemen.


U Centraal biedt ook andere online bijeenkomsten over geld aan. De bijeenkomsten hebben betrekking op ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding, ontslag, pensioen, arbeidsongeschiktheid, ziekgemeld zijn bij de werkgever en 18 jaar worden. Meer informatie is te vinden op www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden