Gerichte wijkcampagnes om vaccinatiekloof te dichten

  Zonder foto

Er dreigt een vaccinatiekloof, stelde PvdA vast, en vrijwel alle raadsfracties met haar. De opkomst na een uitnodiging voor een corona-inenting is bij mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden een stuk lager dan bij andere, vooral hoger opgeleide, groepen. Dit komt ook tot uiting in grote verschillen in opkomst tussen wijken. In wijken met veel inwoners met een lagere sociaal-economische achtergrond is de opkomst structureel lager dan elders. 

Door Paul Hustinx

In Kanaleneiland kwam maar 35% van de aangeschreven 60-plussers op. Huisartsen luidden al de noodklok, want juist deze lager opkomende groepen zijn ook extra kwetsbaar voor corona. Namens de vrijwel voltallige raad, legde de PvdA dit voor aan wethouder Eerenberg, daarbij tevens een meer proactieve en naar wijk gedifferentieerde benadering vanuit de gemeente bepleitend. De wethouder zei dat het college de zorgen over gezondheidsverschillen deelt en alle initiatieven om de opkomst te verhogen ondersteunt. Ook gaat men de meest voorkomende redenen voor wegblijven na. 

Hij erkende dat de uitnodigingsbrief van het RIVM voor veel mensen moeilijk te begrijpen is. Dit is bij het ministerie van VWS onder de aandacht gebracht. De gemeente gaat ook per wijk werken met sleutelfiguren uit die wijk die meedenken over en ingezet worden bij de verdere communicatie naar wijkbewoners. Er zal in elk geval ook in andere talen dan het Nederlands, met beeldondersteuning, en mond-op-mond worden gecommuniceerd. Voorts start de gemeente vanaf 10 mei met een eigen variant van de landelijke campagne ‘ik stroop mijn mouwen op’. Indien nodig bestaat ook de mogelijkheid dat huisartsen de wijk in trekken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden