Gevolgen corona voor onderwijs?

  Zonder foto

Utrecht - Dat de coronaperiode met het vele thuis- en online onderwijs voor veel leerlingen de kans op een leerachterstand heeft verhoogd, moge duidelijk zijn, maar hoe groot is deze achterstand precies en doet de gemeente genoeg om deze te bestrijden? Afgelopen week debatteerde de politiek erover. 

Door Paul Hustinx

De PvdA vond het ontbreken aan voldoende harde cijfers om de situatie goed in beeld te krijgen en effecten van beleid goed te kunnen nagaan. De SP had signalen dat ondanks financiële injecties van de gemeente, alsmede van vrijwilligers, er nog steeds veel leerlingen zijn die niet volledig aan het onderwijs kunnen deelnemen, al dan niet door het niet kunnen beschikken over voldoende technische hulpmiddelen voor online-onderwijs. VVD en CDA vroegen aandacht voor leerlingen die specifiek in deze situatie in de problemen zijn gekomen, terwijl dat in normale omstandigheden niet het geval zou zijn geweest. Verschillende partijen, onder andere GroenLinks, wilden weten of Utrecht al klaar is voor de invoering van de brede driejarige brugklas zoals onlangs voorgesteld door de Onderwijsraad. Ook de zomerschool kwam ter sprake: deze lijkt niet zo effectief als het gaat om harde vakken als rekenen en taal, brachten D66 en ChristenUnie in, maar kan wel heel goed worden ingezet voor culturele zaken als museumbezoek of sport. 

Wethouder Klein antwoordde dat als het gaat om harde cijfers de scholen recent de opdracht hebben gekregen schoolscans te maken om weer te geven hoe het met de leerlingen en jaargroepen gaat. Ook lopen er diverse gerichte onderzoeken door de Universiteit Utrecht. Verder is er een lijst van criteria opgesteld als leidraad voor een evaluatie. In het derde kwartaal kan zij meer over dit alles zeggen. Over de brede brugklassen zei ze dat 15 van de 18 Utrechtse scholen hier al op een of andere wijze mee bezig zijn. Bekeken wordt nog wat eventuele verdere implementatie zou betekenen op het gebied van huisvesting. Er moet zeker niet op 11-jarige leeftijd al definitief worden geselecteerd, vindt Klein. Daarom wordt er nu ook gewerkt met ‘kansrijke’ adviezen. De zomerscholen worden vooral gebruikt voor horizonverbreding buiten de basisvakken, zei de wethouder.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden