Islamitische begraafplaats: invloed gemeente beperkt

  Zonder foto

Utrecht - Een islamitische begraafplaats in Utrecht, een lang gekoesterde wens onder Utrechtse moslims, komt steeds dichter bij. De hele politiek is het erover eens dat deze er moet komen en ook is er een geschikte locatie gevonden. Op de begraafplaats Tolsteeg is door de structureel afgenomen behoefte aan traditioneel begraven in Nederland voldoende ruimte hiervoor beschikbaar. 

Door Paul Hustinx

Echter, er moeten nog wel een aantal beslissingen genomen worden. Er hebben zich bijvoorbeeld twee kandidaten voor de exploitatie gemeld, en daarnaast speelt de kwestie van hoe om te gaan met substromingen in de Islam zoals soennieten en sjiieten. In de politiek is het een brede wens, het sterkst geuit door GroenLinks, PvdA, CDA, SP en Student&Starter, dat de begraafplaats voor alle moslims beschikbaar moet zijn, voor de PvdA ook los van de mate waarin iemand het geloof praktiseerde. Verschillende partijen willen dit ook als harde voorwaarde meegeven. 

Ook willen veel partijen dat de twee kandidaten, de Stichting BIBIN en de samenwerkende Utrechtse moskeeën SMUO, gaan samenwerken en dat de gemeente hen hiertoe ook actief probeert te bewegen. Echter, veel van deze wensen kan de gemeente niet zomaar inwilligen, gezien de uit 1869 stammende Wet op de Lijkbezorging, waarin in elk geval nooit is gewijzigd dat de ‘bijzondere’ begraafplaatsen via de kerkgenootschappen lopen die dan verder hun eigen beleid mogen bepalen. Dus zoveel heeft de gemeente eigenlijk niet in de melk te brokkelen, moest wethouder Diepeveen de raad melden, in elk geval niet in de zin van eisen stellen. Wel kan de gemeente de oppervlakte naar rato van de omvang van een aanvragend genootschap bepalen. Verdeling van de beschikbare ruimte is dus een mogelijkheid, of het toch nog in beeld brengen van een tweede locatie, zoals de Hamlaan. Maar wat betreft het nader tot elkaar brengen van de twee partijen heeft de gemeente geen wettelijke bevoegdheden, anders dan praten achter de schermen, wat volgens Diepeveen al gebeurt. 

De wethouder wees er ook op dat er op de algemene begraafplaatsen ook ruimte voor islamitische graven is gereserveerd. De partij Stadsbelang wilde graag een waarborg inbouwen op ‘geen buitenlandse inmenging’, maar volgens DENK is hier geen reden voor, omdat alle geldstromen via lokale inzameling verlopen. Voor de laatste partij is het in verband met de eis van ‘eeuwige grafrust’ essentieel dat de grond in eigendom wordt verworven, volgens de wethouder kan dit echter ook met eeuwige erfpachtafkoop. GroenLinks en PvdA vroegen er ook aandacht voor dat mensen met een kleine beurs of schulden een plek moeten kunnen krijgen op een islamitische begraafplaats. De wethouder wil ‘rond de zomer’ geregeld hebben wie de begraafplaats gaat exploiteren, zodat er daarna snel tot realisatie kan worden overgegaan. Wel is er dan nog bezwaarmaking mogelijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden