Geen rijksgeld voor tramlijnen

  Zonder foto

Utrecht - Utrecht heeft misgegrepen bij het Rijk en krijgt de 2,1 miljard voor een intercitydubbelstation bij Lunetten en twee extra tramlijnen die men had gehoopt te ontvangen uit het zogeheten Groeifonds niet. Afgelopen vrijdag maakte ex-minister Dijsselbloem bekend wie de gelukkigen waren die uit dit fonds tegemoetgekomen konden worden. Utrecht zat daar niet bij. Te weinig regio-overstijgend oordeelde men onder andere over dit plan.

Door Paul Hustinx

Hoewel de beoordelingscommissie positief is over de integrale benadering van de verschillende opgaven voor de regio, vindt men de bij de kosten- en batenanalyse toegepaste berekeningswijzen op veel punten tekortschieten, met een vertekend positieve uitkomst als resultaat. Daarnaast vindt men het onvoldoende aangetoond dat het voorstel de ‘meest geëigende en kostenefficiënte oplossing is’ voor de opgaven waarvoor Utrecht staat. 

Ook vindt men de voorstellen nog te prematuur voor harde conclusies. Maar deels is het ook gewoon een kwestie van geld. Het gevraagde bedrag overstijgt immers de beschikbare hoeveelheid voor dit soort projecten. Gedeeltelijke bekostiging uit het fonds was wel een optie geweest, maar dan had dit onderdeel ten opzichte van de andere infrastructurele aanvragen een gunstiger effect moeten hebben op het landelijk OV-systeem, maar daarvoor was het project weer te lokaal. Ontlasting van Utrecht Centraal had een reden kunnen zijn, maar daarvoor was de opwaardering van station Lunetten te weinig uitgewerkt en nog onvoldoende afgestemd met NS. 

De beweerde ontlasting van de Ring Utrecht door verschuiving van auto- naar ov-gebruik achtte men voorts onvoldoende valide onderbouwd doordat de aanvragers niet de gebruikelijke berekeningswijze hiervoor hadden toegepast en geen toetsing door Rijkswaterstaat hadden laten plaatsvinden. Wethouder Van Hooijdonk vindt het ‘zonde dat we er nu niet bij zitten’ gezien de grote opgaven waar de regio voor staat. Voor RTV Utrecht zei ze dat het gevraagde bedrag ‘keihard nodig’ is voor de woningbouwopgave en de ontsluiting daarvan. De kritiek van de commissie ziet zij vooral als aanzet tot ‘huiswerk voor ons’ om de volgende keer met een betere onderbouwing te komen.

Dit kan al snel zijn, want men hoopt de bij de kabinetsformatie betrokken partijen al te kunnen aansporen ‘er werk van te maken’. “Het nieuwe kabinet moet nu doorpakken”, zegt Van Hooijdonk in een persbericht. Met deze plannen ‘verdient Utrecht een plek in het nieuwe regeerakkoord’, anders ‘hapert het hart van Nederland’.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden