Gemeente in de bres voor burgers

  Zonder foto

Utrecht - Burgers moeten zich goed beschermd voelen en weten tegen eventuele ongewenste of onterechte gevolgen van overheidsmaatregelen of -ingrepen op persoonlijk niveau. Dat vonden de raadsleden Anne-Marijke Podt (D66) en Julia Kleinrensink (GroenLinks). Daarom schreven zij onder het motto ‘Krijgen waar je recht op hebt’ een initiatiefraadsvoorstel dat afgelopen week met veel complimenten door de voltallige raad werd aangenomen. Het voorstel behelst onder andere het verbeteren van de informatievoorziening rond gemeentelijke besluiten en mogelijkheden van bezwaar en beroep daartegen, het bieden van betere ondersteuning bij bezwaar of beroep, en vooral het creëren van betere mogelijkheden om in beroep te gaan voor mensen met een laag inkomen.

Door Paul Hustinx

In elk geval moet alles in het werk gesteld worden om de ongelijke verhouding tussen burger en overheid zoveel als mogelijk te compenseren. Specifiek voor mensen met een kleine beurs moet het bij geschillen laagdrempeliger gemaakt worden om hun recht te kunnen halen. Het plan viel goed bij de rest van de raad. “Bewoners die stevigere positie geven, zeker als je financieel afhankelijk bent van de gemeente of wat meer moeite hebt met tekst en procedures, is hard nodig”, zei PvdA’er Van der Zweth. Hij vroeg nog wel aandacht voor een recente overtreding van de gemeente van de zogeheten ‘beslagvrije voet’ bij een beslaglegging, met grote gevolgen voor de getroffene. 

De PvdA wilde ook dat de gemeente aanspreekbaar is op voor burgers herkenbare adressen in de wijken. Wethouder en initiatiefnemers wilden zonder meer aan beide punten tegemoetkomen. Het CDA zag graag dat de voorstellen voor alle burgers gelden en niet alleen voor de lagere inkomens. Dit is volgens de initiatiefnemers ook zo, maar het voorstel bevat wel enkele aanvullende punten voor de lagere inkomensgroepen. De PVV hamerde erop dat de gemeentelijke brieven niet op een moeilijker taalniveau dan B1 geschreven mogen worden. Volgens wethouder Voortman is dit al beleid, maar blijft de gemeente openstaan voor feedback op dit punt. Ondanks het feit dat het gehele voorstel vooral dingen bevat die de gemeente al onderschrijft, zag zij het voorstel toch als zeer waardevol, omdat het de gemeente aanspoort alert te blijven op haar houding jegens de eigen burgers.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden