Nieuw aanmeldsysteem basisscholen door raad

Nieuw aanmeldsysteem basisscholen door raad

  Zonder foto

Utrecht - De kogel is door de kerk: de gemeenteraad heeft ingestemd met het nieuwe aanmeldsysteem voor basisscholen. Als hun kind 3 jaar is, moeten alle ouders het centraal aanmelden voor een basisschool. Hiervoor mogen ze meerdere scholen uit de hele stad opgeven, maar ze krijgen voorrang op een bepaald aantal scholen in de eigen buurt. 

Door Paul Hustinx

Alleen VVD, PVV en Stadsbelang stemden tegen. De PvdA probeerde nog wel het tegengaan van segregatie als expliciet doel in het plan opgenomen te krijgen, maar de meeste partijen zagen daarin geen meerwaarde ten opzichte van de beloftes om de effecten op segregatie te monitoren en daarnaast ook los van het aanmeldbeleid te kijken wat er gedaan kan worden om segregatie te minimaliseren. Het was hen niet duidelijk welke extra maatregelen dit zou inhouden, maar dit ontlokte de PvdA de reactie dat het dan ook niet moeilijk zou zijn het als doel te benoemen. 

Student&Starter, dat de PvdA steunde, wees erop dat er bij klimaat ook doelen worden gesteld naast de te nemen maatregelen. GroenLinks bracht in dat het doel van het aanmeldbeleid om kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden op een school in de eigen buurt soms de wens om stedelijk de segregatie te beperken kan tegenwerken, omdat de meeste buurten nu niet perfect gemengd zijn. Een motie over segregatie als doel haalde het niet, een andere over monitoring ervan wel. De belangrijkste tegenstander was de VVD. Het probleem was dat scholen zich in de oude situatie niet aan de regels hielden, niet dat de regels niet klopten, aldus de partij. Zij hekelde verder dat nog niet vaststond op hoeveel scholen in de eigen omgeving kinderen voorrang kunnen krijgen, want er moet hierbinnen wel voldoende keuze overblijven, vindt men. 

Wethouder Klein antwoordde dat met simulatie wordt nagegaan wat het optimale aantal is, waarbij er voldoende te kiezen is, maar kinderen ook dicht bij huis naar school kunnen. Zij zei nogmaals in het derde kwartaal een aantal mogelijkheden voor segregatiebestrijding voor te leggen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden