PvdA: ‘segregatie expliciet noemen’

PvdA: ‘segregatie expliciet noemen’

  Zonder foto

Utrecht - De politiek besprak afgelopen week het plan dat het college met het onderwijsveld heeft opgesteld voor een centraal aanmeldsysteem voor het basisonderwijs. Dit houdt onder andere in dat alle kinderen direct na hun derde verjaardag moeten worden aangemeld en dat kinderen voorrang kunnen krijgen op een vast aantal scholen rondom hun woonadres. 

Door Paul Hustinx

Hoe tevreden de PvdA ook mag zijn dat er een plan ligt dat op veel punten lijkt op wat zij altijd heeft bepleit, de partij blijft erbij dat zij segregatiebestrijding als expliciet doel in het plan opgenomen wil hebben. In andere steden is immers gebleken dat de effectiviteit op dit vlak een stuk minder is wanneer dit niet uitdrukkelijk wordt nagestreefd. Daarom zal de partij ook een wijzigingsvoorstel hierover indienen. 

Alleen op de vraag welke concrete extra maatregelen dit zou moeten behelzen bleef de PvdA echter nog enigszins vaag. “Woorden hebben effect, geloven wij”, zei raadslid Hester Assen. De partij wil in elk geval binnen het systeem nader te bepalen ‘knoppen hebben om aan te draaien’. Er kan bijvoorbeeld expliciet worden tegengegaan dat scholen kinderen uit een andere wijk weigeren, wat tot nu toe nog wel gebeurde, aldus Assen. 

Coalitiepartijen D66 en GroenLinks wilden vooral goed gemonitord hebben hoe het systeem op het gebied van segregatie uitwerkt. Zoals vaker gezegd blijft segregatie tegengaan voor D66 een belangrijk ‘uitgangspunt’, een formulering die de PvdA toch niet ver genoeg gaat. 

Wethouder Klein antwoordde dat het voorkomen van sociaaleconomische tweedeling ook voor gemeente en schoolbesturen ‘een heel belangrijk onderwerp is’ en dat hierop ook expliciet gemonitord zal worden. In het derde kwartaal komt zij met een brief over welke mogelijkheden de gemeente ziet om binnen of buiten het aanmeldingsbeleid iets tegen segregatie te doen. De wethouder benadrukte dat ieder kind zich op elke school mag aanmelden en dat de voorrangsregels alleen gelden bij meer vraag dan plek op een bepaalde school. 

De VVD, eigenlijk tegenstander van zo’n centrale regeling, wilde graag meer voorrangsscholen per kind om het gemakkelijker te maken te kiezen voor een school in een andere wijk. Ook de SP bepleitte grotere ‘cirkels’, vooral om meer menging van kinderen uit verschillende wijken te bewerkstelligen. De partij vindt ‘gelijke kansen’ belangrijker dan ‘vrije schoolkeuze’. De wethouder zei hierop dat het aantal voorrangsscholen nog niet vaststaat, wel dat het er voor elk kind evenveel zullen zijn. De VVD overweegt een wijzigingsvoorstel op dit punt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden