Akkoord over aanmelden basisschool

Akkoord over aanmelden basisschool

  Zonder foto

Utrecht - Utrecht krijgt - vanaf komend najaar al, zo is de bedoeling - een stadsbrede aanmeldprocedure voor het basisonderwijs. Vrijdag meldde wethouder Klein hierover tot een akkoord gekomen te zijn met de schoolbesturen. Kern van het systeem is dat alle kinderen worden aangemeld in een vaste periode nadat ze drie jaar zijn geworden, niet eerder en niet later. 

Door Paul Hustinx

Dit moet een einde maken aan de bestaande praktijk dat sommige kinderen al worden aangemeld als ze nog maar net zijn geboren, terwijl andere ouders pas op het laatste moment tot schoolkeuze overgaan. Hierbij was overigens de eerste groep in overtreding omdat aanmelding pas vanaf drie jaar is toegestaan, maar deze groep, veelal betreft het hoogopgeleide ouders van Nederlandse afkomst, was wel in het voordeel, wat grote ongelijkheid in onderwijskansen opleverde. 

Standaardisering van het aanmeldmoment moet tot grotere gelijkheid in kansen leiden. Centralisering van de aanmelding moet verschillen in procedures tussen scholen opheffen en direct een goed alternatief garanderen wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden. Een andere ongelijkheid bestrijdende leidraad voor het systeem is dat scholen zoveel mogelijk een afspiegeling van de buurt moeten zijn, maar dit zonder de vrije schoolkeuze van ouders aan te tasten. 

Kinderen krijgen daarom op een bepaald aantal scholen in de woonomgeving, voor elk woonadres evenveel en met keuze tussen verschillende schoolachtergronden, voorrang bij overaanmelding. Ook geldt er voorrang bij een broertje of zusje op de betreffende school of bij een risico op een leerachterstand. Wanneer nodig wordt er geloot. 

Het systeem lijkt op het eerste gezicht sterk op een onlangs door de PvdA gedetailleerd uitgedacht voorstel. De partij heeft al van veel kanten ‘bijval gehad’ in het idee ‘dat het onterecht is dat het college dit claimt als haar eigen succes’, zegt raadslid Hester Assen. Maar tevredenheid overheerst bij de partij. “Het lijkt erop dat eindelijk na 10 jaar serieus wordt genomen dat scholen de wet omzeilden”, zegt Assen. 

Wel noemt zij het ‘opmerkelijk dat de partij die acht jaar lang onze signalen negeerde, D66, dit nu brengt als eigen resultaat’. Maar de PvdA is vooral blij dat wethouder Klein (van D66) de situatie heeft willen aanpakken, en wel met een plan dat voor 90 procent gelijk is aan haar plan. Assen ziet echter ook een essentieel verschil, namelijk dat het tegengaan van segregatie niet als expliciet doel wordt genoemd. “De stad is enorm gesegregeerd, je moet alle kansen pakken hier iets aan te doen”. 

Volgens D66’er Mohammed Saiah betekent de sterke overeenkomst met het PvdA-voorstel niet dat zomaar de ideeën van deze partij zijn overgenomen. “Dit was al waarnaartoe werd gewerkt voordat de PvdA met haar plan kwam.” Er is voordien al raadsbreed over gediscussieerd met een uitkomst in deze richting, zegt hij, en zowel het college met de schoolbesturen als de PvdA hebben deels geput uit bestaande tips van het Kenniscentrum Gemengde Scholen. Maar hij geeft de PvdA zeker de credits voor het ‘aanjagen’ van de kwestie. Assen wijst ook op een tweet, niet van het college, maar van Saiah waarin hij de PvdA looft voor het initiatiefvoorstel ‘om er vaart achter te zetten’. 

Segregatiebestrijding ziet Saiah niet als expliciet doel, omdat aan segregatie meerdere oorzaken ten grondslag liggen, zoals gescheiden wonen, en ‘je dat niet alleen op het onderwijs kunt afschuiven’. Maar het is wel een ‘uitgangspunt waar je continu aan moet werken’, vindt hij. Assen ziet de gescheiden woonwijken als iets wat naast het onderwijs evenzeer aandacht behoeft. De VVD is tegen het nieuwe systeem: “Het college kiest voor voorrang voor buurtscholen en beperkt daarmee de keuzevrijheid van ouders. Een bizarre keuze!”, tweette raadslid Tess Meerding.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden