Meer giften toestaan bij bijstand

Meer giften toestaan bij bijstand

  Zonder foto

Utrecht - Normaliter zijn giften aan bijstandsgerechtigden niet toegestaan zonder dat de ontvangers worden gekort op hun uitkering. Maar in deze coronatijd, waarin vele mensen in financiële problemen geraken, is dat niet zo billijk, vond een grote meerderheid van de gemeenteraad, ruwweg alle fracties minus de rechtse oppositie. Daarom dienden de partijen een motie in waarin wordt voorgesteld om gezien de bijzondere omstandigheden in de coronacrisis giften tot en met 1000 euro vrij te houden van korting op de bijstand. 

Door Paul Hustinx

Voorgesteld wordt om de uitzonderingsregeling vooralsnog te laten gelden tot en met 30 juni 2021. De wet biedt colleges de mogelijkheid om buiten de algemene regels om bepaalde typen gift als ‘verantwoord’ te verklaren. Wethouder Voortman zei het zonder meer met de motietekst eens te zijn en kon de motie dan ook overnemen. 

GroenLinks vroeg ook nog om mogelijkheden structureel, dus buiten corona om, meer giften mogelijk te maken. Hier gaat de wethouder nog naar kijken, ook na vergelijking met regelingen in andere steden. Ervaringen met de tijdelijke vrijstelling wil zij meenemen bij de standpuntbepaling in dezen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden