114 woningen voor daklozen in regio Utrecht

  Zonder foto

Utrecht - De Tussenvoorziening en de gemeente Utrecht ondertekenden maandag een overeenkomst voor begeleiding van dak- en thuislozen in de eerste 114 woningen uit het gezamenlijke regionale project ‘Living Lab, Eerst een (t)huis’. Hier krijgen dak- en thuislozen eerst een woning toegewezen, om vanuit daar te herstellen en begeleid te worden naar een zelfstandig bestaan. De 114 woningen staan grotendeels in Leidsche Rijn (83 woningen). Daarnaast staan er 11 in Nieuwegein en zijn er 20 los verspreid door de stad.

Maarten van Ooijen, wethouder Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen: “Met deze stap realiseren we een thuis voor daklozen die in de opvangvoorzieningen wachtten op een woning. De gestegen dakloosheid en sterk oplopende wachtlijsten maken het noodzakelijk om via creatieve manieren woonruimte te creëren voor doelgroepen die dat hard nodig hebben. Ik ben er trots op dat het Rijk Utrecht dit voorjaar €22,4 miljoen euro heeft toegekend om dakloosheid in de stad en regio fors terug te dringen. Dit is de eerste stap van vele volgende stappen.”

Voor mensen met een kwetsbare achtergrond als dakloosheid, verslaving of psychiatrische problematiek is het (weer) zelfstandig wonen een hele opgave. Het huisvesten en begeleiden in dit project gaat volgens de uitgangspunten van ‘Housing First’, letterlijk: ‘eerst een huis’, een stabiele woonplek. Op die manier ervaart iemand rust en veiligheid, en hoeft hij of zij niet steeds te zoeken naar een nieuwe slaapplek. Vandaaruit kan iemand met begeleiding en ondersteuning op maat werken aan herstel en aan een zelfstandig bestaan.

De U16 gemeenten hebben afgesproken om een inhaalslag te maken in het zelfstandig wonen in de wijk van mensen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen (met de benodigde begeleiding). De komende vijf jaar realiseren we op basis van deze regiokoers 600 woningen voor deze doelgroep, waarvan 385 in Utrecht-stad en 215 in de regio. Door de toenemende druk op de daklozenopvang en de stijgende wachtlijsten bij vervolgvoorzieningen in de opvangketen moeten mensen lang wachten totdat zij in aanmerking komen voor een eigen woning. Om dit probleem aan te pakken wordt, binnen de bredere opgave van de regiokoers, voor minimaal 200 dak- en thuislozen uit de 16 Utrechtse regiogemeenten met Housing First een stabiele woonplek gecreëerd. In dit project, genaamd ‘Living Lab, Eerst een (t)huis’, werken gemeenten, aanbieders en woningcorporaties de komende 2 jaar samen aan een duurzaam (t)huis voor dak- en thuislozen in regio Utrecht.

Zorgaanbieder De Tussenvoorziening gaat voor de bewoners van de eerste tranche woningen de benodigde begeleiding bieden. Door de ondertekening maken we de intensivering van de samenwerking tussen alle partijen concreet: de U-16 gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties, maar ook met ervaringsdeskundigen en de bewoners (dragend én vragend) zelf. Jules van Dam en Guusta van der Zwaart, bestuurders van de Tussenvoorziening, zijn ontzettend blij met de ondertekening van de overeenkomst: “Hiermee kunnen we eindelijk de wachtlijsten aanzienlijk verminderen. Veel van onze mensen komen terecht in buurten met gemengd wonen. Wij kijken ernaar uit om samen met de dragende bewoners betrokken buurtjes te bouwen. Zo kunnen ex-daklozen weer zelfstandig verder in een prettige omgeving zodra wij de begeleiding afbouwen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden