Studenten: ‘Bied ons alternatief’

  Zonder foto

Utrecht - Ook voor Utrecht werden er afgelopen vrijdag beperkende coronamaatregelen aangekondigd vanwege het toenemend aantal besmettingen. Zo mag de horeca na middernacht niemand meer toelaten en de laatste gast moet voor 1 uur de deur uit zijn.

Door Paul Hustinx

Bij feesten in zaaltjes is het maximaal aantal aanwezigen bijgesteld van 100 naar 50. Vanuit de horeca werd direct negatief gereageerd: feesten en bijeenkomsten zouden na middernacht oncontroleerbaar in huiselijke omgeving worden voortgezet, terwijl de horeca juist goed kan toezien op naleving van de regels. Kerndoelgroep van de maatregelen vormen de jongeren en vooral de studenten, daar is de infectietoename het hoogst. Hoe reageert de Utrechtse studentenwereld? Voorzitter Stan Liebrand van de Utrechtse studentenbelangenvereniging Vidius heeft begrip voor de maatregelen, en verwacht ook dat het gros van de studenten ‘er serieus mee omgaat en niet in een klein kamertje gaat zingen en springen’, maar wil hoe dan ook voorkomen dat een klein deel wel voor problemen zorgt.

Ook vanuit de natuurlijke behoefte van jongeren aan sociale contacten, zeker bij een nieuw studiejaar, pleit hij ervoor de situatie niet alleen vanuit beperkingen te bezien, maar veeleer vanuit de gedachte ‘Wat kan er wel?’.

Veel dingen gebeuren toch, denkt hij, en dat kan het beste in een omgeving met toezicht. Je zou bijvoorbeeld samenkomsten later op de avond alleen buiten op terrassen of in parken, eventueel met bar, kunnen toestaan, suggereert hij, of binnen alleen zittend. Dit kan inderdaad voor meer overlast zorgen, maar hij hoopt hier onder het motto ‘geven en nemen’ begrip voor te realiseren bij oudere generaties. 

Jongeren leveren ten bate van ouderen wat sociale bewegingsvrijheid in en ouderen zouden dan makkelijker moeten accepteren dat het niet altijd overal stil is. Bij campagnes die nu ook in overleg met studentenorganisaties worden opgezet zou vooral het meedenken en ruimte voor alternatieven centraal moeten staan, vindt hij, en niet alleen het opgeheven vingertje. Hij is er zeer tevreden over hoe de burgemeester en universiteit de studentenorganisaties bij het beleid hebben betrokken.

Ook de UU laat weten studenten actief te betrekken bij alle communicatie gericht op veiligheid en gezondheid en hierbij te beseffen hoe belangrijk ontmoeting voor studenten is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden