Aanmeldsysteem basisscholen snel op schop

  Zonder foto

Utrecht - Het aanmeldbeleid voor de basisscholen moet dringend op de schop nu is gebleken dat veel scholen toch kinderen inschrijven voor de wettelijk vastgelegde leeftijd van 3 jaar. Daar zijn alle partijen in de gemeenteraad het over eens. Immers, door deze praktijken vissen veelal ouders in zwakkere posities of met een migratieachtergrond achter het net. Vooral PvdA en DENK toonden zich hierin het ongeduldigst, zo bleek afgelopen week. 

Door Paul Hustinx

De PvdA komt deze week met een initiatiefvoorstel voor een oplossing. Onderdeel hiervan is een ombudsman waar benadeelde ouders terecht kunnen. De partij hoorde evenals DENK ook vele schrijnende voorbeelden van selectie aan de poort, waarbij kinderen met een migratieachtergrond of extra zorgbehoefte worden geweigerd op basis van valse argumenten dat de school vol zou zitten. Diverse partijen hekelen ook de rol van de onderwijsinspectie die onzichtbaar zou zijn in deze zaak. Voor SP en DENK is het centrale idee van  vrije schoolkeuze door de ouders een wezenlijk onderdeel van het probleem. Dit schuurt met de rechten en kansen van kinderen, vinden ze. En daarom bepleitten ze een grotere rol van de gemeente bij leerlingentoewijzing aan scholen. Om alsnog een gelijk speelveld te creëren moeten de illegale vroegaanmeldingen ongeldig worden verklaard, vond de meerderheid, maar de VVD nam het op voor de hierdoor gedupeerde ouders en vroeg om een overgangsperiode. 

Er klonk een brede roep om een centraal aanmeldsysteem, met Nijmegen als vaakst genoemd voorbeeld. Wethouder Klein was op basis van haar contacten met schoolbesturen optimistisch over een snelle verandering: “Dit gaat niet zo blijven”, zei ze resoluut. Wel wil zij ouders laten meedenken over de beste oplossing, middels een bijeenkomst of langs digitale weg. Het PvdA-voorstel wil zij graag bij de plannen betrekken. De door de VVD bepleite overgangsperiode wees zij af, omdat de regels bij ouders bekend mogen worden geacht. Begin 2021 wil zij een voorstel voor een stedelijke aanmeldprocedure gereed hebben.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden