Enquête werkgelegenheid: effecten coronacrisis

  Zonder foto

Utrecht - Ruim vijftigduizend ondernemers in de provincie Utrecht kregen afgelopen week een uitnodiging om deel te nemen aan de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête. De provincie gebruikt de gegevens uit deze enquête onder meer om inzicht te krijgen in de effecten van de coronacrisis op de werkgelegenheid bij bedrijven en organisaties.

De provincie houdt elk jaar een werkgelegenheidsenquête onder bedrijven, ondernemers en organisaties. Op die manier krijgt de provincie de meest actuele informatie ter ondersteuning van economisch beleid. In voorgaande jaren werd de enquête in de maand april gehouden maar vanwege de lockdown en de daaropvolgende coronacrisis, is het onderzoek verschoven naar september. Verwacht wordt dat deze verschuiving beter inzicht oplevert in de gevolgen van de coronacrisis.

In de enquête wordt onder meer gevraagd naar het aantal medewerkers, dat begin april en op 1 september in dienst is (geweest). De vragenlijst kan zowel online als op papier ingevuld worden. De resultaten worden in het voorjaar van 2021 gepubliceerd in het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register. Daarnaast wordt de informatie ook toegevoegd aan het Landelijke Informatie Systeem Arbeidsplaatsen (LISA). Ook worden in een ondernemerspanel een reeks peilingen gedaan naar de effecten van corona op de bedrijfsvoering en op sectoren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden