Dreigend faillissement Utrechts Centrum voor de Kunsten

  Politiek

UTRECHT - Honderden cursisten reageren verontwaardigd op de berichtgeving rondom het dreigende faillissement van het UCK. Via haar besluitvorming stuurt de gemeente Utrecht aan op een noodgedwongen en snelle sluiting van het kunstencentrum, zonder met het UCK naar een gunstiger scenario voor een zorgvuldige afwikkeling te kijken. Naast de nadelige gevolgen voor UCK medewerkers, belemmert dit ook de opstart van cursusaanbod door nieuwe initiatieven.

De gemeente zegt het huidige pand van het UCK beschikbaar te blijven stellen voor amateurkunst. Echter, door een faillissement zal dit pand, inclusief instrumenten en apparatuur, in beheer van een curator komen. Dit betekent dat nieuwe initiatieven niet kunnen starten in september, doordat er geen toegang is tot geschikte ruimte en materiaal. Dit is in strijd met de uitdrukkelijke wens van de gemeente zelf om geen gat te laten vallen voor cursisten en aanbieders, zoals gesteld in de raadbrief van januari 2019.

Daarnaast ontstaan er door de gekozen constructie grote financiële en juridische risicos voor nieuwe aanbieders en partners die een deel van het aanbod willen continueren. Professionals die vanuit hun passie en expertise Utrecht willen blijven bedienen, worden door de gemeente, die bewust aanstuurt op een faillissement, willens en wetens belemmerd.

Bezorgde reacties cursisten

Ook cursisten spreken hun zorg uit over de onzekerheid over waar zij in september terecht kunnen. Velen zijn gehecht aan de kwaliteiten van hun docent en geven aan specifiek aanbod niet elders in Utrecht te kunnen vinden.

Baan en rechten kwijt

Via grote bezuinigingen dwong de gemeente het UCK om op hoog tempo te reorganiseren. Toen bleek dat dit niet haalbaar was zonder transitiekosten werd de subsidie helemaal gestopt. Het UCK wordt in een faillissement gedwongen en de gemeente heeft geen extra tijd of geld beschikbaar gesteld om dit te voorkomen, waardoor een zorgvuldige afwikkeling van de organisatie onmogelijk wordt gemaakt. Medewerkers die zich jarenlang hebben ingezet voor amateurkunst raken niet alleen hun baan kwijt maar ook al hun opgebouwde rechten, zoals ontslagvergoeding.

Oogkleppen

Zowel het UCK als de nieuwe initiatieven hebben, door de situatie die nu is ontstaan, niet de mogelijkheid om de onzekerheid van cursisten weg te nemen. Jeroen van Spijk, directeur-bestuurder van het UCK: De gemeente kiest, met oogkleppen op, voor het meest chaotische scenario, waardoor er terecht veel onzekerheid en onduidelijkheid ontstaat bij cursisten en liefhebbers van amateurkunst in Utrecht. Inwoners van Utrecht en medewerkers van het UCK worden de dupe van de gemeentelijke dwalingen. Onnodig en onbegrijpelijk, omdat het wel degelijk anders kan.

Meer berichten