Utrechtse politiek discussieert volop over Daalsepark

  Politiek

UTRECHT - Over de toekomstige inrichting van het Daalsepark wordt nog volop gediscussieerd in de politiek. De raad ging afgelopen week weliswaar akkoord met de eerste 'richtinggevende modellen' voor het gebied, maar wil tegelijkertijd ook nog veel open houden.

Punt is dat om de plannen te kunnen financieren zonder externe middelen aan te spreken, er 1,3 miljoen moet worden verdiend met bouw op het terrein zelf. Tegelijkertijd willen veel partijen het gebiedje groen houden overeenkomstig de wens van omwonenden of anders zo groen mogelijk.

PvdA, SP, PvdDieren en PVV kiezen voor een volledig groene invulling en de meeste van deze partijen willen het financieel dekken met opbrengsten uit het Stationsgebied. In het bijzonder het niet slopen van de woningen aan de Croeselaan levert al ruim het benodigde op, stellen enkele van hen. GroenLinks accepteert dat er enige bebouwing nodig is, maar hoopt de hoeveelheid middels creatieve oplossingen nog te kunnen beperken of anders nog met woonblokken te kunnen schuiven om zoveel mogelijk oude bomen op het terrein te kunnen sparen. Dit laatste idee kreeg brede steun in de raad. Ook de VVD gaat voor veel groen in het Daalsepark. De ChristenUnie riep op nog geen definitieve plannen te maken, voor duidelijk is wat mogelijk is met de wegen rondom het gebied. Er wordt bijvoorbeeld gespeculeerd over versmalling van de weg door de Daalsetunnel ten faveure van een groene verbinding met het Lombokpark.

Wethouder Everhardt wilde de bomenwens zeker meenomen, beloofde voorlopig niet met onomkeerbare plannen te komen, maar wees financiële uitruil met het Stationsgebied af. Hij gaat al wel met omwonenden werken aan een startdocument.

Door Paul Hustinx

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden