Lot woningen Croeselaan bezegeld?

  Politiek

Het lot van de 31 woningen aan de Croeselaan, binnen het plangebied van het toekomstig Beurskwartier, lijkt bezegeld. Besloten is nog niets, maar bespreking van de kwestie in een raadscommissie afgelopen donderdag liet zien dat de coalitiefracties kozen voor oplossingen zonder de woningen op hun huidige plek.

UTRECHT - Alle ogen waren gericht op GroenLinks. Deze partij had immers gevraagd creatieve inpassing van de panden in de plannen te onderzoeken. Ondanks dat diverse architectenbureaus hier wel mogelijkheden toe zagen, stelde het college hierop slechts voor gevelelementen uit de huurwoningen in een dure woontoren te verwerken. Teleurstellend, vond GroenLinks, maar het belang van groen bij hoge bouwdichtheid en het feit dat de voorstellen tot behoud de meegegeven plankaders doorbraken, brachten de partij tot de 'lastige keuze' de woningen op die plek op te geven. Wel met het voorstel de woningen nabij, aan de Jan van Foreeststraat, exact na te bouwen en voor de huidige bewoners gereed te hebben voorafgaand aan de sloop. Ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie kozen voor sloop vanwege het belang van groen. Dit alles tot het zere been van vooral PvdA en SP. De SP stond het plan van architect Kurstjens voor, waarin de woningen volgens een andere visie natuurlijk worden ingepast. De PvdA eveneens, maar gezien de stemverhoudingen kwam de partij met een noodoplossing waarbij de woningen zonder aanpassing aan het verdere plan kunnen blijven. Wel zouden dan de tuinen en bewoning van de begane grond moeten worden opgegeven, maar omdat ook dan het geplande park kleiner zou worden, was hiervoor weinig steun. Onzin, vindt PvdA'er Van der Zweth, 'je speelt zo veel geld vrij om het groen elders beter en mooier te maken'. De PvdDieren redeneerde gelijksoortig, en stelde voor één keer groen niet voorop, mits elders minder groen aan bouw wordt opgeofferd. Interessant was dat ook de VVD de woningen niet zomaar wilde opofferen, onder andere gezien de hoge geldwaarde ervan. Verder was opvallend dat echt geen enkele partij ook maar iets zag in de voorgestelde woontoren met oude gevelelementen, ook omdat men niet geloofde dat deze circulair te bouwen is, zonder extra staal en beton. De bewoners zijn diep teleurgesteld, maar opgegeven hebben ze het nog niet. Vóór de voorgenomen sloop 'zijn er nog veel fasen te doorlopen en komen er nog verkiezingen', aldus bewoner Thijs de Bekker. De collegebelofte dat er op tijd vervangende nieuwbouw gereed zal zijn, vindt hij nog te weinig concreet voor een houvast: 'een uitgestoken hand, maar je weet niet wat er in die hand zit'. SP'er Tim Schipper herinnert eraan dat de ooit geplande sloop van de Zeven Steegjes destijds ook pas op het allerlaatste moment nog is afgeblazen.

Door Paul Hustinx

Meer berichten