Vertraging en risico's bij Noordelijke Randweg Utrecht

  Politiek

UTRECHT - De oplevering van de vernieuwde NRU (Noordelijke Randweg) zal onder andere als gevolg van de Europese uitspraak over de stikstofwetgeving en het doordenken van de consequenties daarvan later plaatsvinden dan het eerder genoemde december 2025. Het wordt nu medio 2026 bij één verdiepte kruising dan wel begin 2027 bij twee van zulke kruisingen. Verder is het de vraag of alle tussentijdse prijsstijgingen zonder problemen binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Bij één onderdoorgang is het oordeel in stoplichttermen bijgesteld van groen naar geel, maar wordt er niettemin voldoende dekking verwacht. Bij twee onderdoorgangen is er nog steeds een tekort van twee miljoen. Ook nemen de kosten hier naar verwachting beduidend toe. Dit denkt men echter te kunnen opvangen door aanpassing van het ontwerp. Zo zou bijvoorbeeld de middenberm ter hoogte van het viaduct versmald kunnen worden. De vereiste kostenbesparing wordt dan als voorwaarde meegegeven bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp. Zolang de dekking niet rond is, blijft men overigens ook een variant met één onderdoorgang als terugvaloptie uitwerken. Voor de aansturing en de communicatie daar rondomheen belooft het college lessen te trekken uit het Uithoflijndossier en de aanbevelingen van de Rekenkamers op dit vlak mee te nemen. Overigens telt de NRU drie kruisingen die men liefst verdiept zou willen aanleggen, maar een derde onderdoorgang lijkt niet meer realistisch, althans daarover wordt niet meer gerept.

Door Paul Hustinx

Meer berichten