Cleanup van land en water door top 6 kandidatenlijst waterschap Partij voor de Dieren

  Politiek

De Partij voor de Dieren Utrecht organiseerde op zaterdag 16 februari een speciale opruimactie met een elektrisch bootje en een roeibootje in de Leidsche Rijn, vanaf de Munt langs Molen de Ster naar het Westplein.

UTRECHT - PvdD-waterschapsbestuurders en -kandidaten hielpen mee. Ook langs de kade werd afval opgeruimd. Op deze manier vraagt de PvdD extra aandacht voor de problematiek rond vervuiling, die ook in kleinere waterwegen steeds zichtbaarder wordt. Plastic dat hier blijft liggen komt uiteindelijk in zee terecht en draagt bij aan de plastic soep.

Het viel flink tegen hoeveel zwerfafval er in het water en in de straten te vinden was. In 2 uur tijd ruimden de deelnemers 30 vuilniszakken vol zwerfafval op. Naast plastic verpakkingsmateriaal werden er opvallend veel blikjes energiedrankjes, flesjes sportdrank en sigarettenpeuken gevonden.

Anjo Travaille, fractievoorzitter en lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden: Helaas ligt er veel zwerfafval in en rond de Utrechtse wateren. Vogels en waterdieren raken hierin verstrikt of sterven als ze het opeten. Met een cleanup helpen we om het water schoner te maken. In het bestuur van het waterschap hebben we gezorgd voor een verdubbeling van het budget dat wij samen met gemeenten kunnen besteden aan waterkwaliteit in de stad. Een goede waterkwaliteit en het waarborgen van biodiversiteit staan bij ons hoog op de agenda. Wij willen bijvoorbeeld dat de snoek terugkeert in het stedelijk water en in de boerensloot.

Dat de Partij voor de Dieren extra aandacht wil vragen voor plastic in de Utrechtse wateren is geen toeval. Op 20 maart zijn namelijk de verkiezingen voor het waterschap. De Partij voor de Dieren heeft momenteel drie zetels in Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Binnen het waterschap maakt de PvdD zich sterk voor schoon en gezond water; dit is van levensbelang voor flora en fauna, en natuurlijk ook voor de mens.

De top 6 van de PvdD-waterschapslijst was bij de cleanup aanwezig: Anjo Travaille, Willem van der Steeg, René van der Kruk, Frank-Juriën Dam, Merel Hendriks en Esther Korteweg.

Meer berichten