Politiek nieuws: bijeenkomst 'Lunetten aardgasvrij'

  Politiek

UTRECHT - Aanstaande zaterdag 16 februari gaat Lunetten met haar inwoners in gesprek over een toekomst zonder gas. Hierbij gaat het niet zoals in Overvecht-Noord om het in één keer stoppen met de gastoevoer naar de wijk, maar wel om een brede discussie om op tijd gereed te zijn voor een toekomst met andere energiebronnen. Aanleiding was dat vorig jaar bij de gehouden burgertop en bij de opstelling van de omgevingsvisie voor de wijk naar voren kwam dat Lunettenaren hoge ambities hebben met de energietransitie. De organiserende bewonersgroep is zich er terdege van bewust dat er ook meer sceptische opvattingen over zijn, ook wat de betaalbaarheid betreft, maar dat is extra reden voor een open gesprek, zegt woordvoerder John Buitink. Ook beseft hij dat er nog volop discussie is over het beste alternatief, maar dat geeft juist wat tijd om stap-voor-stap te zoeken naar een beheersbare en betaalbare oplossing. Complicatie in Lunetten is ook dat veel complexen half uit huur- en half uit koopwoningen bestaan, die voor de corporaties geen prioriteit hebben en waar de eigenaren nog met te weinigen zijn om direct tot actie over te gaan. Maar ook hier moet bespreekbaarheid de dreigende passiviteit voorkomen. Wat naast betere woningisolatie de beste oplossing is, staat nog open. Zonnepanelen, windenergie en aardwarmte zijn mogelijkheden. Het gebied aan de overzijde van de A27 of het oppervlak van de toekomstige geluidsschermen langs de wijk kan eventueel ingezet worden voor collectieve energieopwekking.

Informatie

De bewonersbijeenkomst is op zaterdag 16 februari van 14.00 tot 16.30 uur in de Musketon.

Door Paul Hustinx

Meer berichten