Doorstart Joost Zorgt op handen: 30 partijen melden zich bij curator

  Politiek

Zo'n dertig partijen hebben zich bij de curator van Joost Zorgt gemeld om mee te denken over een doorstart van de Utrechtse thuiszorgorganisatie. Het vorige week bekendgemaakte faillissement treft ongeveer achthonderd cliënten en driehonderd medewerkers. Wethouder Maarten van Ooijen heeft toegezegd dat Utrechtse cliënten nog zes weken gegarandeerd zijn van zorg.

Door Bert Nijenhuis

UTRECHT – Joost Nauta - zelf hulpbehoevend door een spierziekte - richtte Joost Zorg in 2006 op uit onvrede over het reguliere zorgaanbod. Het begin van een succesformule die zich via Utrecht gestaag over het land uitbreidde. Een conflict met een voormalig compagnon ligt volgens Nauta aan de basis van het faillissement. "Doordat hij afspraken niet nakwam, ontstonden er financiële problemen. Verder wil ik het verleden laten rusten en werken aan een oplossing. Dat zich zoveel geïnteresseerden hebben gemeld, geeft de burger moed." Nauta hoopt zo spoedig mogelijk met de gegadigden en curator in gesprek te gaan om een doorstart te realiseren. "Het ligt voor de hand dat we in afgeslankte vorm verder gaan. Het belangrijkste vind ik dat het gedachtegoed intact blijft. Ook hoop ik dat Utrecht de uitvalsbasis blijft."

Het faillissement van Joost Zorgt is niet alleen veroorzaakt door een conflict met een voormalig compagnon. Een andere oorzaak ligt in het feit dat ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis nog geld van de thuiszorgorganisatie tegoed heeft. "Tot en met 2018 hadden wij een contract met Joost Zorgt", vertelt Christine Rompa van Zilveren Kruis. "Dat is dit jaar niet verlengd omdat een gezonde financiële bedrijfshuishouding daarvoor een vereiste is. Tot januari 2019 hebben wij ingediende declaraties voor 2018 uitbetaald. Daarna niet meer, vanwege de grote som geld die we nog tegoed hebben van Joost Zorgt. De vordering is ontstaan naar aanleiding van een materiële controle."

Zilveren Kruis heeft met Joost Zorgt afgesproken om na het uitspreken van het faillissement met de curator in overleg te treden. "We hebben gelijk onze hulp aangeboden", aldus Rompa. "Er is weliswaar geen contract meer met Joost Zorg hadden, maar we nemen desondanks onze verantwoordelijkheid richting de verzekerden en Wlz-cliënten."

Meer berichten