Politiek: Klimaatspijbel- kwestie aan scholen

  Politiek

UTRECHT - Het was een hete discussie afgelopen week. Aan de ene kant kregen de scholieren die onder schooltijd willen demonstreren voor een het klimaat, veel sympathie omdat ze zich zo maatschappelijk betrokken tonen. Aan de andere kant was daar minister Slob die erop wees dat de leerplichtwet niet overtreden mag worden. Onduidelijkheid dus, ook voor Utrechtse scholieren. Daarom vroeg de Partij voor de Dieren wethouder Diepeveen of hij er niet even voor kon zorgen jongeren niets ten laste gelegd kan worden. Deze koos voor een combinatie van beide, sympathie voor de demonstranten, maar de leerplichtambtenaar kan niet om de wet heen. De oplossing zag hij bij de scholen, die hij heel goed in staat achtte zo'n relevante zaak in het lespakket in te bouwen door middel van gesprek of 'buiten de schoolmuren'. De VVD vond dat leerlingen maar in hun vrije tijd moeten gaan demonstreren. GroenLinks daarentegen wees op het recht te staken, zeker wanneer het zoals hier om het 'algemeen belang' gaat. De wethouder beaamde dat politici met te weinig aandacht voor het klimaat evengoed als spijbelaars kunnen worden aangeduid als leerlingen die daartegen willen demonstreren.

Door Paul Hustinx

Meer berichten