Ambities voor Science Park gepresenteerd

  Politiek

UTRECHT - Afgelopen week presenteerden de samenwerkende partners op het Utrecht Science Park, tot onlangs De Uithof, een stuk met hun toekomstambities. Enkele elementen uit het plan: behoud van groen, inrichting naar gezonde leefstijl, verdubbeling van de wooncapaciteit, meer voorzieningen en volop ruimte voor ontmoeting. Het groen wil men maximaal behouden door in te breiden en in de hoogte te bouwen. Zo moet een omgeving ontstaan die gezond gedrag als bewegen uitlokt en tot ontmoeting en participatie aanzet. Het aantal woningen wil men fors vermeerderen met speciale aandacht voor internationale studenten, die geen ouderlijk huis achter de hand hebben, alsmede voor tijdelijke medewerkers. Maar waar gewoond wordt, moet ook geleefd worden, dus moeten er ook voorzieningen komen. En het gebied ontbeert nu juist een levendig centrum, constateert men. Hier kan een nieuwe impuls worden gegeven door toevoeging van een grotere supermarkt, meer horeca, een hotel- en congrescentrum, diverse gezondheidsvoorzieningen alsmede kinder- en zelfs hondenopvang. Ook een grote evenementenlocatie evenals een fietsenmaker of stomerij worden genoemd. Maar veel blijft ook nog oningevuld. Zo merkt men op dat veel gebouwen in de centrumzone aan het einde van hun levensduur zijn, maar is nog niet besloten hoe de vrijkomende ruimte moet worden ingevuld. Er wordt gedacht aan een concentratie van onderwijs en onderzoek, maar een multifunctioneel gebouw voor sport, horeca en congressen kan evengoed.

Door Paul Hustinx

Meer berichten