Foto: Projectorganisatie UIthoflijn

Uithoflijn: college ontkent onterechte betalingen

  Politiek

Het Utrechts college is stellig in haar reactie op de berichtgeving in het AD van de afgelopen tijd waarin werd gesteld dat er voor de Uithoflijn 10 miljoen ononderbouwd aan aannemer BAM zou zijn overgemaakt. Zo zouden kosten voor materiaal en arbeid voor 200% zijn uitbetaald en zou er loon zijn uitgekeerd aan mensen die niets deden. Daar is niets van waar, schrijft wethouder Van Hooijdonk.

UTRECHT - Van Hooijdonk: "Van alle middelen kunnen we aangeven waar die aan besteed zijn en hoe die bijdragen aan de realisatie van een werkend tramvervoersysteem". De in het AD genoemde uitgegeven bedragen hebben volgens haar betrekking op het openingsbod van BAM dat met hulp van de gemeentelijk kostendeskundige vervolgens tot verantwoordbare proporties is teruggebracht, waarbij doublures systematisch zijn verwijderd. "De krant lijkt stukken te hebben ingezien die alleen betrekking hebben op een vroeg stadium van onderhandelingen met de aannemer", aldus de gemeente, alle kosten zijn herleidbaar en 'grote missers' komen niet voor. Men verwijst ook naar de samenvatting van het ook voor de gemeente niet-openbare Integisrapport waar staat dat de al eerder geuite aantijgingen 'onhoudbaar zijn'. Ook of er een prestatie tegenover een betaling staat, is steeds getoetst, stelt men, eraan toevoegend dat het 'soms noodzakelijk is' bepaalde mensen 'beschikbaar te houden'.

De wethouder eindigt met de mededeling dat de kosten steeds beheersbaarder worden en het risico op verdere uitloop inmiddels klein is. Het AD werpt op dit antwoord tegen dat volgens Statenleden de door de gemeente aangehaalde samenvatting van het Integisraport het volledige stuk 'niet geheel' dekt.

Hoe reageert de politiek? GroenLinkser Thijs Weistra wacht nog op het verslag van de accountant voor een eindoordeel, maar vindt dit antwoord gezien de uitvoerige onderbouwingen serieus overkomen. Dat er in het eigenlijke Integisrapport iets anders staat dan in de samenvatting, lijkt hem sterk gezien de strenge eisen waaraan Integis gebonden is.

Een stuk wantrouwender is PvdA'er Rick van der Zweth. De gemeente beschikt over geen van de drie documenten waarop de berichtgeving is gebaseerd, het Integisrapport, het accountantsverslag en het document van de kostendeskundige, zegt hij. "Het gaat om miljoenen, je moet op zijn minst alle informatie hebben om te weten of er geen oneigenlijke betalingen zijn gedaan".

Ook SP'er Tim Schipper is nog niet overtuigd. "Als dit allemaal waar is, waarom is er dan na 9 maanden nog geen goedgekeurde jaarrekening?" Het AD zal ook niet over één nacht ijs zijn gegaan, vermoedt hij. Ook vindt hij het 'heel gek' dat er al aan BAM is betaald vóór goedkeuring van de accountant. Het debat in de raad deze week gaat dus gewoon door. 

Door Paul Hustinx

Meer berichten