Een foto van de bewoners van de Croeselaan, hier in de campagne van de PvdA die nog steeds voor hen opkomt.
Een foto van de bewoners van de Croeselaan, hier in de campagne van de PvdA die nog steeds voor hen opkomt. (Foto: Paul Hustinx)

Voorstel: ‘Bouw woontoren met materialen Croeselaanhuizen’

  Politiek

Het College heeft een uitvoering bedacht voor de raadsmotie die vroeg creatief te bezien of de voor sloop voorgedragen woningen aan de Croeselaan toch kunnen worden ingepast in het toekomstig Beurskwartier aan de achterzijde van het station.

UTRECHT - Men wil de woningen toch afbreken, en met de materialen hiervan een extra woontoren bouwen, een 'iconisch landmark van allure', waarin karakteristieke architectonische elementen van de woningen terugkomen. Tot deze keuze is men gekomen nadat vier deskundigen was gevraagd naar mogelijkheden de woningen of hun gevels op te nemen in de plannen. Drie daarvan zagen overigens gelegenheid de woningen of de meeste daarvan te laten staan. Onder meer uit het feit dat er twee wel de gevelrij wilden doorbreken om het achterliggende park zichtbaar te maken en aan de voorzijde extra groen voorstellen concludeert de gemeente dat er meer groen nodig is en de woningen dus moeten wijken. Daarom zoekt men aansluiting bij juist dat ene plan dat de woningen niet laat staan, maar letterlijk de hele gevelrij op zijn kan plaatst als toren met, u leest het goed, de vloeren met voordeuren naar rechts en de daken naar links.

Zo letterlijk neemt het college dit niet, maar een toren met gevelelementen heeft men wel voor ogen. Voor de bewoners stelt men nieuwe sociale woningbouw voor aan de overzijde, aan de Jan van Foreeststraat, althans het onderzoeken van mogelijkheden hiertoe. Zo zegt men aan alle elementen van de motie te hebben voldaan: 'creatieve' inpassing van de architectonische waarde van de woningen, duurzaam bouwen, behoud van het aantal sociale huurwoningen en de bewoners kunnen in hun wijk blijven.

Maar ging het de raad niet om de integratie van deze elementen: creatieve inpassing van deze woningen zoals ontworpen, liefst met bewoners erin? Zeker, zegt PvdA'er Van der Zweth, "Dit is absoluut niet wat we vroegen: een alternatief waarbij de woningen blijven staan. Nu slopen ze sociale huur en gebruiken de gevels voor een penthouse. Terwijl het plan van architect Kurstjens gewoon realistisch was".

De diep teleurgestelde bewoners wijzen ook op dit mede namens hen uitgewerkte plan: "Wat doen ze? Een groter park, en nog een flat erbij!", zegt bewoner Thijs de Bekker, "een beetje gek om waarde te geven aan de gevels en niet aan de bewoners". Naar sociale duurzaamheid kijkt men niet, zegt hij. En bij die sociale woningbouw wordt slechts 'onderzocht of dat mogelijk is'. Hij betwijfelt ook of zij daar gemakkelijk tussenkomen. SP'er Schipper ziet de voorgestelde woontoren als een 'middelvinger naar de bewoners'. Ook hij memoreert dat de compenserende sociale bouw allerminst zeker is. Hij wil het college terugsturen naar de tekentafel. "Daar is nog alle tijd voor, tot 2023". GroenLinks beraadt zich nog. Het plan is wel creatief, maar we willen ook weten waarom is gekozen voor de variant zonder de woningen, zegt raadslid Erwin Virginia.       

Door Paul Hustinx

Meer berichten