Foto: Archief, Aneo Koning
Foto: Archief, Aneo Koning (Foto: Aneo Koning)

Verbouwplan Musketon: zorgen om Theaterzaal

  Politiek

De wijk is lang in onzekerheid gehouden, maar afgelopen woensdag mocht Lunetten op een goed bezochte informatieavond dan toch kennisnemen van de grootscheepse verbouwplannen voor hun wijkcentrum De Musketon.

UTRECHT - De voorgestelde nieuwe inrichting was gedetailleerd uitgetekend. Het gezondheidscentrum trekt ruwweg in ruimtes van de voormalige kinderopvang en van de bibliotheek, de laatste komt in en rond de huidige ouderenruimte en de biljarters gaan naar wat nu de entree is. Het huidige gebouw biedt mogelijkheden voor al deze veranderingen, was de boodschap, maar vraagt wel om enkele aanpassingen, een meer uitnodigende ingang middenvoor, vervanging van enige gesloten gevelelementen door glas om meer licht door te laten en efficiëntere benutting van het binnenoppervlak: minder loopruimte en meer gebruikersruimte.

En dit laatste had geleid tot het meest omstreden voorstel, namelijk het ombouwen van de Theaterzaal, de parel van de Musketon, tot 'ontmoetingsruimte' door de bar en foyer erin onder te brengen. De zaal krijgt een opener achterwand en een schuifwand voor het podium dat dan ook als activiteitenruimte kan dienen. Dit alles riep bij het publiek vragen en zorgen op, ook over de mogelijkheden tot inspraak en bijsturing. Vele aanwezigen wilden zich uitdrukkelijk niet beperken tot het individueel indienen van opmerkingen en bezwaren, maar graag collectief discussiëren over de kwestie. BOL-voorzitter Hein van Kruysdijk hoorde verschillende geluiden, blijdschap dat 'hun tokootje nog steeds bediend werd' of om het 'luchtiger en toegankelijker maken' van het gebouw, maar ook de volgens hem terechte zorgen om de theaterzaal. "Dit betekent dat er geen gelijktijdige activiteiten aan de bar of van de eetgroep en in het theater meer mogelijk zijn". Na elkaar gaat ook moeilijk, want een eetzaal bouw je niet zomaar even om tot theaterzaal. En de beroemde cabaretavonden verplaatsen naar zondagmiddag lijkt hem ook niet wenselijk. "Met een beetje goede wil is er veel op te lossen, maar ik ben bang niet alles". Onder gebruikers van de Theaterzaal leeft ook de vraag of de professionele licht- en geluidsinstallatie wel behouden blijft in de nieuwe situatie, te meer daar de gemeentelijke afdeling Cultuur heeft gezegd ervan af te willen. De apparatuur wordt vaak al uren voor een voorstelling getest, wat ook moeilijk samengaat met sociale activiteiten in de ruimte. De plannen worden in de komende tijd uitgewerkt. Sommigen vreesden dat een aantal basiskeuzes al vastliggen. Naar verwachting duurt het nog zo'n 2 à 3 jaar voordat de nieuwe Musketon wordt opgeleverd. Binnenkort in de lucht: utrecht.nl/musketon

Door Paul Hustinx

Meer berichten