'Alle Utrechtse basisscholen af van aardgas'

  Politiek

Alle gebouwen van Utrechtse basisscholen moeten van het aardgas af. Dat streven de gemeente en schoolbesturen SPO Utrecht, KSU en PCOU Willibrord na.

Door Bert Nijenhuis

UTRECHT - Hiertoe worden als eerste twintig schoolgebouwen onderzocht, die op basis van bouwjaar, oppervlakte en type gebouw representatief zijn voor alle Utrechtse basisscholen. Op basis van de bevindingen moet het hele schoolbestand aardgasvrij worden gemaakt .

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag welke maatregelen passend zijn voor schoolgebouwen die twintig tot vijftig jaar oud zijn. Ook moet duidelijk worden welke duurzame energiebronnen geschikt zijn als alternatief en welke financiële afwegingen gemaakt moeten worden. Het deze maand gestarte onderzoek duurt tot en met april, waarna de resultaten in de zomer gepresenteerd worden. "Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en schoolbesturen om te zorgen dat scholen op verantwoorde wijze van het gas worden afgekoppeld", vertelt Eric van Dorp van SPO Utrecht, de aanjager van het onderzoek. "Vervolgens moeten ze op efficiënte en effectieve wijze gaan voorzien in hun energiebehoeftes. Scholen vervullen hiermee ook een voorbeeldfunctie."

De Regenboog is de eerste Utrechtse basisschool die helemaal van het aardgas wordt afgesloten. De school krijgt 350.000 euro van het rijk om het energiesysteem om te bouwen. Hiermee is De Regenboog een van de elf basisscholen in Nederland die subsidie krijgt om het schoolgebouw aardgasvrij te krijgen. Het pand aan de Regentesselaan in de wijk Tuindorp is representatief voor naoorlogse schoolgebouwen. De typerende jaren zestig bouwstijl komt landelijk veel voor. Hierdoor kan de opgedane ervaring worden gebruikt voor andere scholen, ook in Utrecht.

Vanuit het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 werkt de gemeente Utrecht samen met de schoolbesturen aan het realiseren van goede, gezonde en duurzame scholen voor alle leerlingen. Een van de speerpunten hierin is 'Bouwen aan een Gezonde toekomst'. Wereldwijd moet de CO2-uitstoot teruggedrongen worden. Het aardgasvrij maken van bestaande bouw draagt bij aan de ambitie van de gemeente Utrecht om een klimaatneutrale stad te worden.

Meer berichten