Aanbesteding A27-verbreding vóór uitspraak RvS?

  Politiek

UTRECHT - Rijkswaterstaat (RWS) speculeert over een start van de aanbesteding voor de A27- verbreding tot 2x7 rijstroken vóórdat de Raad van State (RvS) zich heeft uitgesproken over de rechtmatigheid van dat project. Dit constateerde de Kerngroep Ring Utrecht (KRU), de bundeling van protesterende bewonersgroepen. De groep verwijst naar een raadsbrief van het Utrechts college. Hierin staat dat hoewel RWS de RvS-uitspraak niet vóór medio 2019 verwacht, men toch in het voorjaar van 2019 wil starten met de aanbesteding van het zuidelijk deel. Op Kamervragen kon de Minister dit voorts niet eenduidig ontkennen. Een schending, vindt KRU, van de belofte de aanbesteding niet te starten voor de uitspraak van RvS. Deze moet immers nog toetsen of de aan de plannen ten grondslag liggende berekeningen op het vlak van stikstofconcentraties wel stroken met de EU-regelgeving. Geconfronteerd met deze inconsistentie wijst RWS op een latere brief van de Minister waarin zij schrijft dat alleen 'de voorbereidingen voor start van de aanbesteding' reeds lopen, maar dat de aanbesteding 'uiteraard niet gegund wordt' voor de RvS-uitspraak. Maar ook hier staat precies wat de KRU vreesde. Slechts voor de gunning wordt het RvS-vonnis afgewacht, niet voor de aanbesteding zelf, zegt Jos kloppenborg van KRU. "Maar je moet weten wat je precies moet aanbesteden". Dit klinkt alsof de RvS 'niet erg serieus wordt genomen' en doet wellicht onnodig beroep op gemeenschapsgelden, aldus Kloppenborg. Ook in directe gesprekken met KRU repte RWS over een 'mogelijke' eerdere start van de aanbesteding dan wel 'uitgaan daarvan'.

Door Paul Hustinx

Meer berichten