Foto: ? (vraag staat uit)
Foto: ? (vraag staat uit) (Foto: Sylvia Vos)

'Festivals en bomen gaan niet samen op Neude'

  Politiek

Hoeveel ze bij het festival Tweetakt ook van bomen houden, de wens van de gemeenteraad om meer bomen op de Neude te plaatsen, liefst zoveel als er oorspronkelijk stonden, is niet te verenigen met het gebruiken van dit plein voor het jaarlijkse Tweetaktfestival op dit plein.

UTRECHT - Het zou zelfs 'waarschijnlijk' het einde van Tweetakt betekenen, 'want wat moeten we zonder een mooie centrale plek' tussen andere culturele instellingen als Kikker en de Schouwburg? Dit schrijft de directeur Petra Blok in een brandbrief aan de gemeenteraad, mede namens andere festivals die de Neude gebruiken als het Nederlands Film Festival (NFF) en SPRING. De ondertekenaars maken gehakt van de in de raadsbreed aangenomen motie geuite veronderstelling dat extra bomen en evenementen elkaar niet in de weg hoeven te zitten: 'Wij moeten u helaas mededelen dat dat wel het geval is'. De festivals concluderen dit na de eerste gesprekken met gemeenteambtenaren over de kwestie. De bomen maken het onder meer onmogelijk de voor de veiligheid vereiste verzwaarde vloer voor extra bouwwerken aan te leggen. Directeur Silvia van der Heiden van het NFF zegt dat het ook voor haar organisatie met bomen 'niet meer mogelijk is zo groots uit te pakken' op de Neude als een sluitende exploitatie vereist. De politiek wacht nog op de uitkomst van een ambtelijke studie. 

Het was een expliciete opdracht een zodanige oplossing voor de bomen te vinden dat de activiteiten niet in gevaar komen, zeggen GroenLinks en VVD. VVD'er Te Hoonte vindt de brandbrief daarom voorbarig. 'We gaan er wel vanuit dat er meer mogelijkheden zijn voor bomen dan nu', zegt GroenLinkser Virginia. Hij denkt in gesprekken met Tweetakt een oplossing te vinden.   
 

Door Paul Hustinx

Meer berichten