Burgers mogen onderwerpen voor raad aandragen

  Politiek

UTRECHT - Inwoners van Utrecht mochten al buiten b en w om concrete beleidsvoorstellen voorleggen ter beoordeling aan de gemeenteraad. Echter, een volledig uitgewerkt raadsvoorstel formuleren is tamelijk tijdrovend, omdat het logistiek, juridisch en financieel tot in de puntjes doordacht moet zijn. Zo kwam D66'er Has Bakker, mede op basis van opgevangen wensen, tot een voorstel voor een laagdrempeliger variant: de burgeragendering. Afgelopen week gaf de raad groen licht voor een experiment hiermee. Dit betekent dat burgers nu ook onderwerpen louter ter bespreking kunnen aandragen. Dit moet wel enigszins concreet zijn. "Alleen 'verkeersveiligheid' is niet genoeg", zegt Bakker. Ze moeten wel aangeven wat ze waar anders willen, en aan welke criteria een bespreking moet voldoen. De griffie helpt hen met de precieze formulering. De meeste partijen waren enthousiast over het idee, maar zagen ook haken en ogen, waardoor zij een tussentijdse evaluatie wel als voorwaarde stelden. Zo vreesden verschillende partijen het door de 'lage' drempel van 100 handtekeningen wel erg druk te krijgen. Bakker is hier niet zo bang voor. Ervaringen in Breda en Almere leren dat er slechts 'een paar keer per jaar' een burgeragendering voorkomt. De VVD wilde het voorstel graag uitbreiden naar ondernemers en verenigingen in de stad, maar kreeg hiervoor geen meerderheid, onder meer door onduidelijkheid over het onderscheid tussen natuurlijke en rechtspersonen.

Bakker deelt dit bezwaar, maar wil wel voor de toekomst nadenken over mogelijkheden voor ondernemers. Verschillende partijen benadrukten ook de belangen van andere groepen dan de agenderenden te willen meewegen. Daartoe werd een amendement aangenomen dat steeds tevoren een raadsinformatiebijeenkomst wordt gehouden waarop verschillende groepen bewoners worden gehoord. Bijzonder is dat ook kinderen vanaf 12 jaar al onderwerpen mogen aandragen.

Door Paul Hustinx

Meer berichten