'Hotelplan Rotsoord moet groener'

  Politiek

UTRECHT - Het plan voor een Moxy Hotel op de plek van de voormalige Boll autogarage op Rotsoord in Utrecht moet echt substantieel meer groene elementen bevatten. Deze boodschap gaf de raad afgelopen week middels een motie van GroenLinks mee aan wethouder Verschuure om over te brengen aan de ontwikkelaar.

Aanleiding tot de motie was dat veel nieuwbouwprojecten op de creatieve hotspot Rotsoord, zoals het project 'De Trip', zeer kaal en stenig zijn uitgepakt. En dit hotelproject bevat wederom 'geen spatje groen' en de buitenruimte is slechts 'een dorre stenen vlakte', constateerde GroenLinkser Pepijn Zwanenberg. Zowel de gevels als de straat moeten echt groener, vond de raad, die tevens bij monde van Pepijn Zwanenberg vroeg haar eensgezinde 'gevoelens van afgrijzen' aan de ontwikkelaar over te brengen over het hotelontwerp.

Wethouder Verschuure wilde dit alles graag overbrengen, maar temperde wel de verwachtingen enigszins. Buiten nestkastjes is er in dit stadium aan de gevel weinig groen toe te voegen zonder fors tijdverlies, en de welstandscommissie heeft het ontwerp reeds goedgekeurd. Ook is in de buitenruimte op grote delen door een onderliggend riooloverstort geen boom te plaatsen. Maar hij zou zijn best doen. De raad ging overigens vrijwel unaniem akkoord met de komst van het hotel, maar niet zonder ook bijna raadsbreed de vergroeningsmotie te steunen.

Door Paul Hustinx

Meer berichten