Water in februari 2020 terug in de Utrechtse singel?

  Politiek

De gemeente was tot nu toe een beetje vaag over het moment waarop het water weer door een herstelde Catharijnesingel zal stromen. Ergens in 2020 in elk geval, en een betrokken aannemer hield het onlangs op december 2020.

UTRECHT - Maar dan zou er ruim een jaar gegraven moeten worden, want de ontgravingswerkzaamheden voor het midden- en zuiddeel van de Catharijnesingel starten in het najaar van 2019. Verdere navraag leert dat het uitgraven van het zuiddeel, bij het Willemsplantsoen, start na de plaatsing van een damwand in oktober 2019 en duurt tot februari 2020. Ontgraving van het middendeel bij Hoog Catharijne en 'V&D' start in november 2019 en duurt 8 weken. In februari 2020 zou het water door de hele singel moeten stromen. Voor de afwerking van de plantsoenen en de weg Catharijnesingel neemt men wel extra tijd tot medio of later in 2019. Toch houdt de gemeente graag een slag om de arm en houdt het het liefst op 'gewoon 2020'. Intussen wordt hard gewerkt. Eind maart is de bult aan de huidige kop van de gracht verdwenen en komende zomer zijn ook alle elementen van Catharijnebak en Willemsviaduct verwijderd.

Tekskt: Paul Hustinx

Meer berichten