Foto: Projectorganisatie Uithoflijn

Raad niet zonder meer akkoord met naamswijziging Uithof

  Politiek

Leek de naamswijziging van De Uithof in Utrecht Science Park tot nu toe een beklonken zaak, in de gemeenteraad ligt dit toch gecompliceerder. Niet alleen verschillende oppositiepartijen zijn tegen, ook twee van de drie coalitiepartijen, GroenLinks en ChristenUnie, hebben nog bedenkingen of stellen voorwaarden.

UTRECHT - Hoewel wethouder Verschuure aan het einde van de voorbespreking een meerderheid overtuigd leek te hebben van de noodzaak 4 ton te investeren in een nieuwe naam omdat Rijkswaterstaat anders de borden niet zou willen aanpassen, ging dit niet zonder slag of stoot, en is het nog geen gelopen race. Hoewel niet namens zijn fractiegenote sprekend was ChristenUnie-voorman Jan Wijmenga het duidelijkst: "Ik zie geen duidelijke reden waarom we dit moeten doen", zegt hij. "In Eindhoven kon de High Tech Campus ook gewoon op de borden."

Het is een wens van het bedrijfsleven, bewoners en medewerkers is niets gevraagd, de naam USP wordt ook gebruikt in Bilthoven, en 'laten we voor de openbare ruimte alsjeblieft Nederlandse woorden gebruiken', zo argumenteert Wijmenga. Student&Starter heeft zelf begrip voor de naamsverandering, maar voert ook een fundamentele kwestie op: alleen de organisaties zijn gehoord, 'dit is een symbool voor het niet betrekken van bewoners hier', zegt S&S'er Tim Homan. S&S wil het houden van een buurtpeiling als harde voorwaarde stellen voor verdere medewerking. Essentieel is dat de grootste partij, GroenLinks, allerminst overtuigd was van de noodzaak. De partij wil zuinig zijn op historische namen, en stelde voor de naam Uithof in elk geval ergens te laten terugkomen, mogelijk in de naam van een woontoren of op een plaquette bij de gelijknamige boerderij. Ook het serieus nemen van bewoners stelt GL als voorwaarde, maar daarbij denkt voorvrouw Heleen de Boer vooral aan de roep om voorzieningen. Hoewel het bewegwijzeringsargument de partij gaandeweg leek te overtuigen, benadrukt De Boer dat nog niets is besloten. SP en PvdA waren duidelijk: niet doen. "Welk probleem lost het op?", vroeg de SP. De PvdA besteedde het geld liever aan de schuldenproblematiek. Ook de Partij voor de Dieren was tegen, omdat de nieuwe naam groei symboliseert. De PVV was al langer kritisch. Wel-enthousiastelingen waren er overigens ook voldoende: D66, VVD en CDA. Over enkele weken beslist de raad. De vraag rest of erkenning van de naam USP volledige uitbanning van de naam Uithof moet betekenen.

Tekst: Paul Hustinx

Meer berichten