'A27-plannen op losse schroeven'

  Politiek

De Nederlandse stikstofwetging, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voldoet niet aan de Europese eisen, zo oordeelde het Europees Hof afgelopen woensdag. De uitspraak is van belang voor de plannen ter verbreding van de A27, omdat de Raad van State (RvS) dit oordeel wilde afwachten alvorens bezwaren in deze zaak verder te behandelen.

Door Paul Hustinx

UTRECHT - Volgens Jos Kloppenborg van de Kerngroep Ring Utrecht zet dit de A27-plannen op losse schroeven. De hele systematiek waarmee Rijkswaterstaat werkt, wordt hiermee onderuit gehaald, zegt hij, nu moet hard worden gemaakt dat de extra stikstofuitstoot niet bijdraagt aan verslechtering van de kwaliteit van de natuur. "Ik denk dat dit een grote streep trekt door heel veel wegenplannen".

Rijkswaterstaat (RWS) laat nu zelf een toename van de stikstofuitstoot zien, maar redeneert dat dit na 2020 wel zal dalen wegens schoner verkeer. Zo'n redenatie mag niet van het Hof. Volgens Kloppenborg klopt deze ook niet, want dan zou de daling nu al zichtbaar moeten zijn.

Hij gaat ervan uit dat de uitspraak gevolgen heeft voor het oordeel van de RvS, want deze had zelf het Hof ingeschakeld: "Ik denk dat Rijkswaterstaat nu helemaal klem zit". De kans dat er alternatieven moeten worden gezocht acht hij heel groot, want 'er moet iets gedaan worden aan de bereikbaarheid'.

'Geld inzetten voor betere OV infrastructuur'

De Kerngroep hoopt dat het geld nu kan worden ingezet voor een betere OV- en fietsinfrastructuur, het terrein van staatssecretaris Stientje van Veldhoven, die de critici eerder vanuit de oppositie steeds was bijgevallen, en die nu vaak regionale plannen, zoals deze, krijgt toebedeeld.

Klimaatdoelstellingen

Ook denkt Kloppenborg dat de klimaatdoelstellingen mee kunnen, en moeten, gaan spelen. Hij wijst erop dat D66-leider Rob Jetten al voorzetten heeft gedaan voor verkeersmaatregelen in dit kader.

Andere verwachtingen

Overigens zijn er ook mensen die andere verwachtingen hebben na de uitspraak van het Hof. Volgens VVD-raadslid André van Schie is het niet zo dat nu geen stikstof meer mag worden uitgestoten. alleen moeten de cijfers onderbouwd zijn, en moet het 'in balans zijn met het maatschappelijk nut', iets dat volgens hem bij deze verbreding buiten kijf staat. Milieu-advocaat Marieke Kaajan heeft zich eerder gelijksoortig uitgelaten.

Meer berichten