Onvoldoende opvang daklozen

  Politiek

De druk op opvanglocaties voor daklozen in Utrecht neemt toe. Er is meer vraag naar slaapplekken, terwijl het aantal bedden beperkt blijft. Een oorzaak is de toename van het aantal 'economische' daklozen. Het gaat hierbij om mensen die door persoonlijk tegenslagen geen dak meer boven het hoofd hebben.

Door Bert Nijenhuis

UTRECHT - "De nachtopvanglocaties Sleep Inn en Nachtopvang in zelfbeheer (NOIZ) zijn al wekenlang dagelijks zo vol dat mensen op straat belanden", zegt Fred Smit van Stichting Rechtop, onafhankelijke belangenbehartiger voor dak- en thuislozen in Utrecht. "Meest simpele verklaring voor het probleem is de algemene groei van het aantal daklozen vanaf 2010 met ruim zeventig procent. Terwijl in Utrecht het aantal slaapplekken in de nachtopvang in die periode gelijk is gebleven." Smit, die als voormalig dakloze zelf maandenlang gebruik heeft gemaakt van de Utrechtse nachtopvang, constateert een groeiend aantal opvangzoekenden, die dakloos zijn geworden door persoonlijke problemen als schulden. "De wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht ligt tussen acht en tien jaar en het tekort ergens rond de vierduizend. Dat zegt eigenlijk alles." 

De Tussenvoorziening is een Utrechtse stichting die opvang, steun, woonbegeleiding en financiële hulpverlening biedt aan (ex-)daklozen. "Wij vangen mensen op die nergens anders terecht kunnen", vertelt senior projectleider Willem Lammerink. "Vorig jaar hebben we 585 bezoekers in de Sleep Inn gehad en 255 in de NOIZ. Daarnaast hebben we nog eens ruim honderdtwintig mensen opgevangen in de crisisopvang. 679 cliënten zijn ondergebracht in woonvoorzieningen."

Ook Lammerink ziet een toenemende druk op de nachtopvang. "De oorzaken zijn heel divers; schulden, scheiding, werkloosheid, verslaving, psychiatrische problematiek." Alle daklozen opvangen, is volgens Lammerink een illusie. "Je kunt niet iedereen bereiken. De gemeente Utrecht voert in elk geval een positief en betrokken beleid rond de daklozenopvang." Woorden die Fred Smit van Stichting Rechtop beaamt. "Maar het is niet genoeg. De kwaliteit van een maatschappij wordt bepaald door hoe zij voor kwetsbaren zorgt. Die verantwoordelijkheid wordt onvoldoende genomen."

Meer berichten