Veiligheid Amsterdamsestraatweg in Utrecht aangescherpt

  Politiek

UTRECHT Twee jaar geleden werd de Amsterdamsestraatweg (ASW) verkozen tot 'gevaarlijkste straat van Nederland'. Momenteel werkt de gemeente aan een conceptontwerp voor herinrichting. Voordat het ontwerp kan worden afgerond, staat er eerst een verkeersstudie gepland. Omdat de planning hierdoor opschuift, neemt de gemeente nu alvast enkele veiligheidsmaatregelen.

Door Bert Nijenhuis

Zo komen er drempels voor en na het spoorviaduct en worden parkeerplaatsen opgeheven. "Die laatste maatregel is bedoeld om het zicht voor afslaand verkeer te verbeteren", vertelt woordvoerder Hadassa Koopmans. "Uit parkeerdrukmetingen blijkt dat hiervoor voldoende ruimte is." De gemeente werkt al geruime tijd aan een ontwerp om van de ASW een 30-kilometerstraat te maken. "Omdat het zo'n lange, rechte weg is, kan de snelheid vrijwel alleen worden geremd met drempels. Die hebben echter weer effect op geluid, trilling en comfort", verklaart Koopmans. "Daarnaast is de weg smal en rijden de auto's in twee richtingen. Hierdoor is er weinig ruimte voor lopen, fietsen en verblijven. We hopen dat de verkeersstudie duidelijk maakt hoe het aandeel autoverkeer omlaag kan."

Bewoonster Anna Vlaming zet zich al jarenlang in om de Amsterdamsestraatweg (ASW) leefbaarder te maken. "De veranderingen gaan niet zo snel als wenselijk. Er zijn leuke ondernemingen bijgekomen, maar sommige concepten verdwijnen net zo snel. Aan de verkeerssituatie is helaas niets veranderd. Er gebeuren nog steeds veel onnodige ongelukken en de verkeerssituatie veroorzaakt dagelijks stress."

De inbreng van bewoners om de verkeersveiligheid te verbeteren, is volgens Vlaming vooral een wassen neus. "Twee jaar geleden is via een grootschalig participatieproject een zee aan ideeën opgehaald. Een gemeentelijk team zou deze gaan verwerken in een ontwerp dat nooit gepresenteerd is. In plaats daarvan worden er tijdelijke maatregelen genomen, die niet met de bewoners zijn besproken." Naar de mening van Vlaming zijn er zeker mogelijkheden om minder verkeer over de ASW te laten rijden. "Maar dan moeten er stadsbreed beslissingen genomen durven worden. Over waar we het verkeer toestaan en welk verkeer we überhaupt in de stad willen."

Meer berichten