Politiek: Nog debat over vuurwerk

  Politiek

UTRECHT - Het kan gebeuren dat de twee grote coalitiepartijen het niet eens zijn. Afgelopen week gebeurde dat tijdens een debat over vuurwerk met oud en nieuw. GroenLinks wil het vuurwerkverbod graag uitbreiden van alleen natuurgebieden naar alle parken. Immers, onderzoek liet zien dat 82% van de Utrechters dit ook wil. Echter, laat GroenLinks hierbij nu net coalitiepartner D66 op haar weg vinden. Deze partij wijst het voorstel af, omdat het wegens onvoldoende agenten en boa's niet te handhaven is. Bovendien: als je het in parken verbiedt, gaan mensen de straten in en daar veroorzaakt vuurwerk meer problemen. 'Parken zijn nog altijd veiliger dan straten', aldus de partij. Het idee dat D66 hiermee de mensen de parken in zou willen jagen, stuitte op verontwaardiging bij GroenLinks. Ook over de vaak door GroenLinks bepleite openbare vuurwerkshow dacht D66 totaal anders. Het vermindert de overlast in de straten niet en is bovendien te duur. De PvdA zag in de beperkte handhavingscapaciteit aanleiding om voor extra 'publieke banen' in deze sector te pleiten. Burgemeester Van Zanen wees erop dat de al doorgevoerde beperkingen in het vuurwerkbeleid effectief zijn geweest, maar dat hij met het genoemde GroenLinksvoorstel op een grens stuit in handhavingsmogelijkheden. Hij vreest voor verwatering en geloofwaardigsproblemen. Voor GroenLinks weegt de handhavingskwestie niet zo zwaar. Een regel heeft van zichzelf al een gedragsregulerend effect, denkt de partij, zeker gezien de meerderheidssteun in de stad voor een vuurwerkverbod in parken. 

Door Paul Hustinx

Meer berichten