Foto: Paul Hustinx

Universiteitsbibliotheken 4 weken voor UU-studenten

  Politiek

De twee Utrechtse universiteitsbibliotheken zijn de komende vier weken uitsluitend nog toegankelijk voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. HBO-studenten en belangstellende Utrechters, bibliotheeklid of niet, mogen er niet in. Hiermee wordt de wens van studentenfracties in de U-raad om de schaarse studieplekken in tentamentijd aan UU-studenten te gunnen ingewilligd.

UTRECHT - De bibliotheek heeft besloten deze studentenwens rigoureus door te voeren. Bezoekers zonder actieve band met de UU, gewoon geïnteresseerde Utrechters, waaronder veel UU-alumni, komen ook bij bezit van een leners- of printpas niet verder dan de hal. Lenen mag nog net, maar verder zijn de regels duidelijk: boeken zoeken in de kasten: nee; printen of kopiëren: nee. Kranten inzien kan door de ontzegde toegang ook niet. De wens van de studenten komt vooral voort uit het grote aantal niet UU-studenten, HBO'ers of aan andere universiteiten studerenden, die de UU-bibliotheken in tentamentijd bezetten. Zo'n 40% komt dan 'van buiten', dus de wens is begrijpelijk. De vraag is alleen of de rigoureuze invulling die de UB aan de uitvoering geeft nodig is. Immers, ervaring leert dat er in de rustigere avonduren plek is voor iedereen. Volgens de UB is er sprake van een groeiend bezoekersaantal en hebben metingen uitgewezen dat ook in de avonduren 'geregeld de grens van de capaciteit is bereikt', hetgeen overigens niet strookt met ervaringen van auteur dezes in de Uithofvestiging. Studentenvakbond VIDIUS hekelt vooral de gevolgen voor de niet-UU-studenten. Studenten die in een druk huis wonen of van ver komen moeten nu uitwijken naar een café, waar verplicht geconsumeerd moet worden, zegt vicevoorzitter Eef Brands. De toegankelijkheidsbeperking komt volgens haar voort uit 'een verkeerde manier van denken': meer studieplekken is de enige oplossing. Ingrid Weerts van studentenpartij VUUR, één van de pleiters voor het weren van niet UU'ers in tentamentijd hoopt ook op zo'n oplossing door bijvoorbeeld een extra studievoorziening voor álle Utrechtse studenten op de Uithof. Wat de huidige invulling van de studentenwens door de UB betreft, verwijst zij naar het College van Bestuur. Ook zij erkent het belang van een oplossing voor de toegankelijkheid, maar ziet die alleen nog niet direct. Als blijkt dat wering van buitenstaanders niet op alle tijdstippen nodig is, verwacht zij dat dit na evaluatie aangepast zal worden. Ook is VUUR bereid er voordien al vragen over te stellen aan het CvB, al is Weerts' eigen ervaring dat het in de binnenstad ook 's avonds vaak wel vol zit. 
 

Door Paul Hustinx

Meer berichten