'Bewoners dupe parkeertarieven'

  Politiek

De parkeertarieven in Utrecht gaan vanaf volgend jaar fors omhoog. Automobilisten betalen vanaf januari tien procent meer voor een parkeerplaats. De kosten voor vergunninghouders worden met twintig procent verhoogd. Dat blijkt uit antwoorden van het nieuwe college op vragen van de VVD-fractie, die de maatregelen als geldklopperij bestempelt.

Door Bert Nijenhuis

UTRECHT - Verrast was VVD-fractievoorzitter Dimitri Gilissen niet door de antwoorden. "De nieuwe coalitie doet wat linkse partijen altijd doen: de lasten verhogen voor bewoners. Want zij gebruiken een groot deel van de parkeerruimte in Utrecht en worden ook al de dupe van het voornemen om parkeerplaatsen op te heffen. Hierdoor moeten ze langer zoeken naar een vrije plek en wordt de parkeerdruk groter." De VVD wil juist de parkeertarieven de komende vier jaar bevriezen in plaats van verhogen. Gilissen: "We zullen laten zien dat dit besluit niet nodig is en enkel geldklopperij. In onze tegenbegroting draaien we de verhoging dit najaar terug en dan zien we wel wie dat voorstel gaan steunen."

Utrecht profileert zich graag als duurzame stad en zet daarbij in op meer openbaar vervoer en minder auto's. Dat laatste is geen doel voor de VVD, zo benadrukt fractievoorzitter Dimitri Gilissen. "De afgelopen jaren zijn auto's steeds schoner geworden. Qua luchtkwaliteit voldoet de hele stad nu aan de Europese norm. Wat ons betreft komt er voldoende parkeergelegenheid aan de rand van het centrum, waar mensen vervolgens kunnen overstappen op het openbaar vervoer. In grote delen van de stad zal de auto een belangrijke rol blijven spelen, omdat mensen hiermee snel en comfortabel kunnen reizen op momenten dat zij dat willen."

Gilissen staat niet afwijzend tegenover het uitbreiden van het aantal Utrechtse parkeerplaatsen. "De ruimte op straat is echter beperkt. Op plaatsen waar de druk het grootst is, zou overwogen kunnen worden al dan niet ondergrondse voorzieningen te bouwen. Het opheffen van parkeerplaatsen zoals de linkse coalitie wil, maakt parkeren na een lange dag werken alleen maar moeilijker. Dat is dus geen oplossing."

Meer berichten