Voor het ontwerp heeft men de denkwijze van de 19e- eeuwse landschapsarchitect zo nauwkeurig mogelijk gevolgd.
Voor het ontwerp heeft men de denkwijze van de 19e- eeuwse landschapsarchitect zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. (Foto: Gemeente Utrecht)

Singelontwerp goedgekeurd door college

  Politiek

Het ontwerp voor het 'laatste stukje singel' waarin het water terugkeert, ter hoogte van het Willemsplantsoen, is door het college goedgekeurd. Bijzonder is dat hier weer een echt stukje Zocherpark gecreëerd wordt. Voor het ontwerp heeft men de denkwijze van de 19e- eeuwse landschapsarchitect zo nauwkeurig mogelijk gevolgd en hedendaagse wensen als ecologische oevers meegenomen.

Door Paul Hustinx

UTRECHT - Het groen ligt in dit deel tevens het meest gevoelig omdat er ook bomen moeten wijken aan de kop van de huidige singel. Men heeft steeds getracht zoveel mogelijk bomen te behouden, maar na het eerste ontwerp van mei is nog een aanzienlijk aantal bomen 'gesneuveld'. Dit is bewust gedaan, stelt de gemeente. Ze pasten bij nader inzien toch niet op het nieuw te graven talud, ze waren niet 'historisch' - pas van na de singeldemping – en bovenal, ze pasten niet in de uitgangspunten van Zocher die om glooiende lijnen vragen. Bij behoud van deze bomen zou het landschap te hobbelig worden. Hoewel er uiteindelijk veertig bomen worden gekapt en vijftien verplaatst, komen er per saldo meer terug en zijn de met bewonersparticipatie ontwikkelde plannen juist vanwege de Zocherkwaliteit tot nu toe goed ontvangen.
Het plan voorziet verder in een goed toegankelijke zitvlonder, een panna-speelveldje, behoud van het kunstwerk 'Grand Astre' in het park en ecologische vooroevers onder water. Bijzonder zijn ook de licht slingerende oeverlijnen. Een extra voetgangersbrug komt er vooralsnog niet, want er was naast een petitie vóór evengoed een daartegen, maar het ontwerp maakt latere aanleg niet onmogelijk.
Komend voorjaar wil de gemeente beginnen met de bomenkap, later in het jaar volgt de sloop van Willemsviaduct en Catharijnebak en eind 2020 moet alles gereed zijn.

Meer berichten

Shopbox