Logo stadsbladutrecht.nl


De veelbesproken Thomas á Kempisweg. Foto: Martijn den Dekker
De veelbesproken Thomas á Kempisweg. Foto: Martijn den Dekker (Foto: Martijn den Dekker)

Verontwaardiging over afwijzing 'fris alternatief' Majellaknoop

  Politiek

Bewoners van de wijk Majella zijn verontwaardigd over de keuze van het Utrechts college om aangaande de toekomstige verkeersafwikkeling door hun wijk in het kader van de geplande Westelijke Stadsboulevard niet te kiezen voor hun 'fris alternatief'.

Door Paul Hustinx

UTRECHT - In deze variant wordt doorgaand verkeer uit de Thomas à Kempisweg geweerd. In plaats daarvan heeft het college gekozen voor de variant waarin volgens de bewoners 'per dag honderden auto's extra' over deze weg worden geleid. Dit terwijl het doel van de stadsboulevard juist was om de luchtkwaliteit de verbeteren en geluidshinder te verminderen. "De gemeente had becijferd dat bij het bewonersplan als gevolg van extra verkeer elders de geluidsoverlast plaatselijk tot 4 dB kon oplopen", zegt bewonerswoordvoerder Martijn den Dekker, en omdat dat te dicht bij de wettelijk toegestane 5 dB ligt, heeft men het hele plan afgewezen. Dit terwijl er volgens bewoners ook geluiddempende maatregelen mogelijk zijn in de vorm van schermen of gevelisolatie. De resoluut afwijzende houding van het college bevreemdt Den Dekker omdat wethouder Van Hooijdonk zich eerder enthousiast toonde en het plan ook steun heeft van bewoners van de Schepenbuurt en Oog-in-Al en van de Wijkraad West. De hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad die er in december over beslist.

Meer berichten

Shopbox