Mogelijke erfpachtwoningen in Overvecht, respectievelijk Lunetten. Foto: Bewonersgroep erfpacht-utrecht.nl. Tekst: Paul Hustinx
Mogelijke erfpachtwoningen in Overvecht, respectievelijk Lunetten. Foto: Bewonersgroep erfpacht-utrecht.nl. Tekst: Paul Hustinx (Foto: bewonersgroep erfpacht-utrecht.nl)

'Politiek heeft kritisch rapport genegeerd'

  Politiek

De politiek gaat vrijwel zeker akkoord met het laatste voorstel voor afkoop van erfpacht die nog niet voor eeuwig was afgekocht. Alle partijen behalve de PvdA stemden in de raadscommissie in met de oplossing die voor betrokkenen 50 procent voordeliger uitvalt dan het voorlaatste plan.

UTRECHT - De PvdA, die zei het plan niet te kunnen beoordelen en het door de rechter te willen laten toetsen, viel unaniem hoon ten deel omdat deze partij nooit over een oplossing heeft meegedacht en ook nu nog geen mening had. Volgens de andere partijen is het voorstel de optimale balans tussen geluiden dat het nog niet ver genoeg gaat en de roep om de regeling snel in te voeren. De bewonersgroep Erfpacht-Utrecht, die de regeling ter discussie stelt, voelt zich genegeerd. Woordvoerder Danielo Sijtsma zegt alleen gesproken te hebben met het Platform Erfpacht Utrecht dat 'gaandeweg steeds meer met de gemeente is gaan meelopen' en 'kritische vragen uit de weg ging'. Dit vertegenwoordigt volgens Sijtsma maar een beperkt aantal getroffenen. "Het grootste deel weet nog steeds van niets". 'Stuitend' ook dat niets is gedaan met het in hun opdracht opgestelde rapport-De Geer, vindt Sijtsma. Dat legt een aantal onvolkomenheden bloot en dringt aan op verder onderzoek naar een economisch redelijke oplossing. Dit laatste betekent volgens Sijtsma dat de grondopbrengst van na 1989 conform het beleid aan de bewoner toekomt. De groep begrijpt ook dat sommige bewoners vragen om een snelle regeling. Haar voorstel is de regeling snel in te voeren, al dan niet met tussenkomst van een rechter uiteindelijk volgens genoemd criterium te zoeken naar een billijke regeling, zonder dat bewoners in 2018 al moeten ingaan op het voorliggende voorstel. De groep hoopt nu dat voor de raadsbehandeling van het plan op 2 november tenminste één raadslid een kritische vraag stelt of dat een discussie op gang komt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden